Pārlekt uz galveno saturu

Diplomus saņēmušas pārtikas higiēnas maģistres

Attēla autors: No LLU arhīva

Ierasti Veterinārmedicīnas fakultātē izlaidumu laiks ir jūnijā, kad to absolvē jaunie veterinārārsti, taču arī gada nogalē fakultātē ir svētki, jo universitāti absolvē profesionālās maģistra studiju programmas "Pārtikas higiēna" maģistri. Viņu izlaidums šogad tika plānots decembra sākumā, taču valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ tas tika atcelts un absolventi augstākās izglītības diplomus ir saņēmuši individuāli.

2020./2021. studiju gadā kā pirmās LLU veiksmīgi maģistra darbus aizstāvējušas un augstākās izglītības diplomus saņēmušas septiņas pārtikas higiēnas jaunās speciālistes, kuras studijas uzsāka pirms pusotra gada.

Attālināti absolventes sveic Veterinārmedicīnas fakultātes dekāns Kaspars Kovaļenko.

"Šajā interesantajā laikā mēs arvien vairāk saprotam vienas veselības nozīmi, tāpat arī pārtikas higiēna ir neatņemama šī koncepta sastāvdaļa. Bez pārtikas higiēnas speciālistiem nav iedomājama drošas pārtikas ražošana un aprite, kas ir kā stūrakmens veselai sabiedrībai un augošai ekonomikai. Tāpēc Veterinārmedicīnas fakultātes vārdā novēlu jaunajiem speciālistiem apzināties savu ārkārtīgi nozīmīgo misiju, būt lepniem par to un rast prieku, sargājot sabiedrības veselību un drošību," tā K. Kovaļenko.

Lai gan  izlaidums nenotika, absolventes bija ieradušās universitātē, lai individuāli saņemtu diplomus, tērpušās mantijās ar atbilstošām cepurēm un, ievērojot drošu distanci, nofotografējās Jelgavas pils Sudraba zālē.

Studiju programmas "Pārtikas higiēna" mērķis ir sagatavot augstas kvalifikācijas speciālistus pārtikas kvalitātes jomā, kuri pārzina Latvijas, Eiropas Savienības un starptautisko organizāciju pieņemtos principus visos pārtikas aprites posmos, kā arī spēj veikt uzraudzību un kontroli Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārajā dienestā, tā reģionālajās pārvaldēs un sanitārajā robežinspekcijā.

2021. gada janvārī studiju noslēguma darbu aizstāvēšana gaidāma arī vairākās citās LLU fakultātēs. Ja izlaidumus nebūs iespējams organizēt, absolventiem būs iespēja saņemt iegūtos diplomus iepriekš noteiktā laikā savās fakultātēs.

Pievienots 09/12/2020