Pārlekt uz galveno saturu

Jelgavas un Ozolnieku novadu kopienu izpētē iesaistīti ESAF studējošie

Biedrība Lauku partnerība “Lielupe” sākusi īstenot projektu “Līdzdalības un pilsoniskās aktivitātes paaugstināšana Jelgavas un Ozolnieku novados”, kura sadarbības partneris ir LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte (ESAF). Tā ietvaros studenti kopīgi ar mācībspēkiem aptaujās abu novadu iedzīvotājus.

Kā informē “Lielupe”, esot ceļā uz jauno plānošanas periodu un administratīvi teritoriālo reformu biedrība redz, ka nepieciešama aizvien lielāka iedzīvotāju iesaiste, vajadzību apzināšana un iedzīvotāju līdzdalības veicināšana, lai iedzīvotāji justos piederīgi savam novadam, uzklausīti un paši vēlētos piedalīties ekonomiskajos, sociālajos, kultūras un politiskajos procesos ar mērķi pozitīvi ietekmēt savu dzīvi.   Tādēļ par projekta mērķi izvirzīta demokrātijas kultūras un pilsoniskās apziņas stiprināšana, īstenojot iedzīvotāju līdzdalības pasākumus un izglītojošas aktivitātes.

Viena no projekta aktivitātēm ir vietējo iedzīvotāju iesaistes veicināšana, lūdzot novērtēt dzīves kvalitāti un līdzdalības iespējas pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesos savā pagastā un novadā. To plānots veikt ar iedzīvotāju aptauju, ko palīdzēs īstenot LLU studējošie ESAF profesores Modrītes Pelšes vadībā.

Iedzīvotāju aptaujas anketu līdz 2021. gada janvāra beigām aicināts aizpildīt ikviens Jelgavas un Ozolnieku novadu iedzīvotāju elektroniski šeit https://forms.gle/3Q1wkxHpXtPGum728

Vēlākajos projekta īstenošanas posmos tiks apkopoti izteiktie viedokļi un iedzīvotājiem būs iespēja piedalīties apkaimes ideju darbnīcās, kas plānotas katrā Jelgavas un Ozolnieku novada pagastā, un novada iedzīvotāju forumā. Kā skaidro biedrības pārstāvji, iedzīvotāju forumā sadarbībā ar pašvaldību tiks uzsvērta sabiedrības līdzlemta budžetēšana, un iedzīvotāji tiks aicināti pašiem aktivizēt biedrības, veidot neformālas iniciatīvu grupas, lai realizētu idejas, kas ir nozīmīgas un svarīgas vietējai kopienai.

Aktīvas un dzīvotspējīgas lauku kopienas un to izpēte ir viens no LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes pētnieku darbības virzieniem. Līdzīgi kā citos iepriekš īstenotajos projektos arī šis ir integrēts studiju procesā un dos iespēju studentiem pilnveidot pētniecības prasmes.  

 

Pievienots 28/12/2020