Pārlekt uz galveno saturu

Starpvalstu kopīgajai maģistra programmai “Agri-food Business Management” pirmie absolventi

2021. gada 15.janvārī notika pirmā maģistra darbu aizstāvēšana starpvalstu kopīgajā maģistra studiju programmā “Lauksaimniecības un pārtikas biznesa vadīšana“ (“Agri-food Business Management”), kas LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē tiek īstenota sadarbībā ar Igaunijas Dzīvības zinātņu universitāti (EMU, Igaunija) un Vītauta Dižā universitāti (VMU, Lietuva).

“Aizstāvēšanas process norisinājās tiešsaistē, izmantojot BigBlueButton rīku, un veiksmīgi aizstāvēti četri maģistra darbi - trīs maģistranti bija no LLU un viens no VMU. Turklāt arī maģistra darbu aizstāvēšanas komisija bija starptautiska – tajā piedalījās gan Latvijas, gan Lietuvas un Igaunijas darbu vērtētāji,” stāsta studiju programmas direktore Gunta Grīnberga-Zālīte.

Viņa skaidro, ka maģistra darbu tēmu spektrs saistīts ar dažādiem digitālā mārketinga, e-komercijas un tirgu apgūšanas jautājumu aspektiem starptautiskā kontekstā. Absolventu interešu lokā tika iekļauti gan tradicionālām lauksaimniecības nozarēm būtiski jautājumi, kā veicināt produkcijas eksportu un loģistikas kanālu efektivitāti, gan arī plašāki bioekonomikas problemātikas jautājumi, kas šobrīd ir aktuāli ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī vairākās Āzijas un Āfrikas reģiona valstīs.

Par labāko maģistra darba pētījumu tika atzīts Srinidhi Saminathanas darbs  “E-komercijas ietekme uz maziem un vidējiem pārtikas ražošanas uzņēmumiem Indijā” (darba vadītāja ir Dr.oec., prof. G.Grīnberga-Zālīte”). Maģistrante padziļināti izpētījusi pārtikas e-komercijas problēmas Indijas mazumtirdzniecības sektorā, identificējot pašreizējās nepilnības tiešsaistes pārtikas preču tirdzniecības sistēmā un sniedzot praktiskus priekšlikumus, kā valsts mērogā veicināt MVU pielāgošanos jauno tehnoloģiju radītajiem izaicinājumiem Indijā.  

Starpvalstu kopīgā maģistra studiju programma “Agri-food Business Management” tiek īstenota, lai sagatavotu augsti kvalificētus speciālistus darbam lauksaimniecības un pārtikas ražošanas/pārstrādes nozarēs - uzņēmumos, iestādēs un organizācijās, valsts un pašvaldības iestādēs, kā arī potenciālos jaunos zinātniekus lauksaimniecības un pārtikas biznesa, agroresursu un vadīšanas starpnozaru pētījumiem. Studijas programmā notiek angļu valodā, un katru studiju semestri maģistranti aizvada citā Baltijas valstu universitātē.

Pievienots 18/01/2021