Pārlekt uz galveno saturu

Ziemas uzņemšana ainavu arhitektūras maģistrantūrā

Attēla autors: No LLU arhīva

No 23. janvāra līdz 31. janvārim Latvijas Lauksaimniecības universitātē norisināsies ziemas uzņemšana profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmā "Ainavu arhitektūra un plānošana".

Maģistra studiju programma paredzēta speciālistiem, kas vēlas uzsākt patstāvīgu praktisko darbību ainavu arhitektūras jomā, veicot ainavu, publisko un privāto ārtelpu labiekārtojuma un apstādījumu izpēti, analīzi, attīstības plānošanu, atjaunošanu un pārvaldīšanu.

Pēc studijām absolventi iegūst profesionālo maģistra grādu ainavu arhitektūrā un ainavu arhitekta kvalifikāciju. Ja pretendentam jau ir ainavu arhitekta kvalifikācija, tad studijas tiek organizētas 1 gadu (2 semestri), bet, ja tās nav, tad studiju ilgums ir 2 gadi jeb (4 semestri). Interesentiem programmā pieejamas 28 valsts finansētas studiju vietas.

Pieteikšanās ainavu arhitektūras studijām no 23. janvāra līdz 31. janvārim tiek organizēta elektroniski LLU Informatīvajā sistēmā (tikai LLU pamatstudiju absolventiem), izmantojot savu lietotājkontu. Savukārt 1. un 2. februārī Vides un būvzinātņu fakultātē (Akadēmijas iela 19, Jelgava) no plkst. 9.00 līdz 16.00 notiks studiju līgumu slēgšana ar jaunajiem maģistrantiem, kuras laikā jāuzrāda dokumentu oriģināli, pieteikuma apliecinājums un maksājuma uzdevums par pieteikumu. Studiju līgumu slēgšana notiks individuāli, pieteikties aicinām pa tālruni: 63021413 vai 20202256 (darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 16.00) vai e-pastā: vbfdek@llu.lv (līdz 1. februārim).

Vairāk informācijas par programmas saturu un studiju plāniem var iegūt LLU mājaslapā. Jautājumu gadījumā lūgums zvanīt LLU Studiju centram pa tālruni: 20227755.

Piemērs par elektronisko pieteikšanos

Pievienots 19/01/2021