Pārlekt uz galveno saturu

Ainavu arhitektūras absolventi saņem diplomus

Attēla autors: No LLU arhīva

Pēc veiksmīgas noslēgumu darbu aizstāvēšanas, LLU Vides un būvzinātņu fakultātē sveic jaunos nozares profesionāļus. Viņu izlaidums šogad tika plānots janvāra izskaņā, taču valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ tas tika atcelts un absolventi augstākās izglītības diplomus ir saņēmuši individuāli. Diplomus par iegūtu augstāko izglītību ieguva 20 pamatstudiju un 14 augstākā līmeņa studiju absolventi.

Attālināti absolventes sveic Vides un būvzinātņu fakultātes dekāns Armands Celms.

"Esmu priecīgs par mūsu burvīgajiem absolventiem, kuri pēc Latvijas Lauksaimniecības universitātes beigšanas ir ne tikai konkurētspējīgi Latvijas darba tirgū, bet arī spēj veidot mūsu Latvijas burvīgās ainavas. Jūs esat tie, kuri var plānot gan estētiski un funkcionāli pielietojamas ārtelpas, gan iesaistīties dažādos vides attīstības pasākumos un problēmu risināšanās. Novēlu ikvienam no jums milzīgu izturību plašajā nākotnē. Lai arī kādas grūtības dzīvē radītos, vienmēr ir kāds risinājums. Novēlu dzīvē nekad neapstāties, meklēt jaunus apvāršņus un doties uz priekšu," tā A. Celms.

Akadēmiskās bakalaura studiju programmas "Ainavu arhitektūra un plānošana" absolvēja 20 jaunie speciālisti, tostarp divas ārvalstu studentes - Arina Zaika un Dorofieieva  Kateryna, kura saņēma izcilības jeb "sarkano" diplomu par teicamām un izcilām sekmēm studiju procesā. Absolventi studiju laikā attīstījuši zīmēšanas prasmes, telpas izjūtu, iemācījušies veidot krāsu kompozīcijas, analizēt, plānot, zīmēt, realizēt savas un citu idejas, kā arī izstrādājuši dažādus projektus, bet savas teorētiskās zināšanas nostiprinājuši praksē. Programmas absolventi aicināti turpināt savas studiju gaitas ainavu arhitektūras maģistratūrā, kurā uzņemšana sāksies 23. janvārī elektroniski

Kā labākie pamatstudiju absolventu noslēguma darbi tika atzīti – Unas Puriņas "Mēru muižas parka kultūrvēsturiskā ainavtelpa" (darba vadītāja: prof., Dr.arch. Natālija Ņitavska), Lauras Kalniņas "Pirmsskolas izglītības iestāžu ainavtelpa Cēsu pilsētā" (darba vadītāja: doc., Dr.oec. Ilze Stokmane),  Dinijas Feldmanes "Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskolas ārtelpas attīstība" (darba vadītāja: prof., Dr.arch. Aija Ziemeļniece), Katerynas Dorofieievas "Produktīva urbānā ainava. Sporta pils kopienas dārzs Rīgā" (darba  vadītāja: doc., Dr.arch. Kristīne Vugule), Martas Dupates "Kuldīgas pilsētas daudzstāvu dzīvojamo kvartālu ārtelpas kvalitātes" (darba  vadītāja: doc., Dr.oec. Ilze Stokmane), Diānas Jakubovičas "Auces pilsētas publiskās ārtelpas attīstība" (darba vadītāja: prof., Dr.arch. Natālija Ņitavska), Santas Krēsliņas "Kultūrvēsturiskās ārtelpas transformācijas procesi. Maskavas forštates piemērs" (darba vadītāja: prof., Dr.arch. Natālija Ņitavska) un Agneses Ločmeles "Katoļu un Driksas ielas ārtelpas revitalizācija Jelgavā" (darba vadītāja: prof., Dr.arch. Aija Ziemeļniece).

Tāpat  diplomus saņēma profesionālās augstākās izglītības maģistra programmas "Ainavu arhitektūra un plānošana" 14 absolventi, kuri ieguva profesionālo maģistra grādu ainavu arhitektūrā vai profesionālo maģistra grādu ainavu arhitektūrā un ainavu arhitekta kvalifikāciju. Studiju laikā jaunajiem speciālistiem nodrošinātas profesionālas zināšanas un prasmju kopums, kas nepieciešams, lai uzsāktu praktisko darbību ainavu arhitektūras jomā. Absolventi spēj veikt ainavu, publisko un privāto ārtelpu labiekārtojuma, kā arī apstādījumu izpēti, analīzi, attīstības plānošanu, atjaunošanu un pārvaldīšanu.

Taču kā labākie maģistra noslēguma darbi tika izcelti - Rebekas Knēves "Pilsētvides apkaimju daudzfunkcionalitāte. Liepājas Ezerkrasts" (darba vadītāja: asoc.prof., Dr. arch. Una Īle), Zanes Krūmiņas "Tūrisma infrastruktūras plānošana ūdensteces baseinam. Dienvidsusējas piemērs" (darba vadītāja: asoc.prof., Dr. arch. Una Īle), Sendijas Adītājas "Ilgtspējīga ainavu attīstība Jaunmārupes ciematā" (darba vadītāja: profesore, Dr.arch. Natālija Ņitavska),  Līgas Jumburgas "Modernisma laika publisko ārtelpu attīstības iespējas Rīgā" (darba vadītāja:  docente, Mg. arch. Iveta Lāčauniece), Kitijas Naikas "Biznesa centru ārtelpa pilsētvidē" ( darba vadītāja: docente, Dr. oec.  Ilze Stokmane) un Kristiānas Grikmane "Mobilitāte pilsētvidē. Jelgavas piemērs" (darba vadītāja: docente, Dr. oec. Iveta Lāčauniece).

Absolventiem attālināti labus vēlējumus nodod arī Ainavu arhitektūras un plānošanas katedras mācībspēki, citējot Imantu Ziedoni: ""Es saku jums jau dienas simt un piecas – lai puķi dabūtu ir jānoliecas" – kļūt par ainavu arhitektu un iet šo studiju ceļu ir jūsu un pasniedzēju kopdarbs, kur mēs jūs atbalstām jūsu izaugsmē, bet, lūdzu, neapstājieties augt – vareni, lieli un spējīgi, jutekliski un mīloši, ar dzirkstelīti acīs un lielu sauli sirdī! Mēs lepojamies ar jums, jo laiks, ko pavadījām kopā ir daļa jūsu un mūsu dzīves. Lai izdodas būt drosmīgiem jauno izaicinājumu priekšā, lai izdodas strādāt godīgi, saskatīt dabas un cilvēka mijiedarbības līdzsvaru katrā savā projektā, pat mazākajā ainavas elementā."

2021. gada janvārī LLU absolventu pulkam pievienojas arī Tehniskās fakultātes, Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes un Meža fakultātes jaunie speciālisti, turklāt 2020. gada decembrī diplomus saņēma Veterinārmedicīnas fakultātes pārtikas higiēnas maģistres. 

 

Foto ir ilustratīva nozīme

Pievienots 22/01/2021