Pārlekt uz galveno saturu

Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē diplomus saņem pirmie starpvalstu maģistra studiju programmas absolventi

Attēla autors: No LLU arhīva

Lai arī ierasti janvārī LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte (ESAF) sveic savus absolventus ziemas izlaidumā, tomēr valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ viņi augstākās izglītības diplomus ir saņēmuši individuāli. Diplomus saņēma 67 jaunie speciālisti, no kuriem 33 absolvēja pamatstudiju un 34 – maģistra studiju programmas. Viņu vidū arī pirmie starpvalstu kopīgās akadēmiskās maģistra studiju programmas "Agri-food Business Management / Lauksaimniecības un pārtikas biznesa vadīšana"  absolventi.

Absolventus attālināti sveic Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes dekāne Andra Zvirbule.

"Zināšanu apjoms aug, kad tās tiek izmantotas, savukārt, ja zināšanas neizmanto, tad tās zaudē vērtību. Ar ko izcilākie vadītāji un uzņēmēji atšķiras no vidusmēra? Tikai ar to, ka viņi savas zināšanas un spējas liek lietā. Studijās jūs esat ieguvuši gan zināšanas, gan ļoti daudz dažādas prasmes un spējas - spējas atrast, spējas ātri reaģēt, spējas adaptēties negaidītām situācijām un izaicinājumiem. Tagad jums savas zināšanas un spējas ir jāliek lietā - veidojot mūsu valsts ekonomiku un attīstot savus uzņēmums, kā arī daloties pieredzē ar citiem. Lai jums veicas," tā A. Zvirbule.

Diplomus pamatstudiju līmenī saņēma 14 akadēmiskās bakalaura studiju programmas "Ekonomika" jaunie speciālisti, iegūstot sociālo zinātņu bakalaura grādu ekonomikā, un 17 absolventi no profesionālās bakalaura studiju programmas "Komercdarbība un uzņēmuma vadība", kuriem tika piešķirts profesionālais bakalaura grāds komercdarbībā un uzņēmuma vadībā, kā arī vadītāja kvalifikācija. Tāpat diplomus saņēma divi pirmā līmeņa profesionālās studiju programmas "Komerczinības" absolventi, iegūstot uzņēmējdarbības (komercdarbības) speciālista kvalifikāciju.

Komisija kā labākos atzīmēja šādus pamatstudiju absolventu noslēguma darbus:

 • Agneses Žīgures "Veselības aprūpes pieejamība Jelgavas pilsētā" (darba vadītāja: doc., Dr. oec. Līga Proškina) no akadēmiskās bakalaura studiju programmas "Ekonomika",
 • Signes Grundānes "Uzņēmējdarbības attīstības tendences Tukuma novadā" (darba vadītāja: prof., Dr. oec. Modrīte Pelše) no akadēmiskās bakalaura studiju programmas "Ekonomika",
 • Gata Donska "Personāla izdegšanas vērtēšana uzņēmumā "Ceļš"" (darba vadītāja docente, Dr.oec. Līga Jankova) no profesionālās bakalaura studiju programmas "Komercdarbība un uzņēmuma vadība",
 • Kristīnes Gražules "VAS "Latvijas Pasts" Eksprespasta konkurētspējas novērtējums" (darba vadītāja: lektore, MBA, Mg.art. Madara Dobele) no profesionālās bakalaura studiju programmas "Komercdarbība un uzņēmuma vadība",
 • Emīla Sebra "Ķiploku audzēšanas ekonomiskais novērtējums IK "Rubeņi"" (darba vadītāja: profesore, Dr.oec. Aina Dobele) no profesionālās bakalaura studiju programmas "Komercdarbība un uzņēmuma vadība".

Tāpat diplomus saņēma 34 maģistra studiju absolventi, no kuriem 15 bija profesionālās maģistra studiju programmas "Projektu vadība" absolventi, kuri ieguva profesionālo maģistra grādu projektu vadībā un projekta vadītāja kvalifikācija un 16 profesionālās maģistra studiju programmas "Uzņēmējdarbības vadība" absolventi, no viņiem četri ir ārvalstu studenti. Viņiem tika piešķirts profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbībā un vadīšanā (MBA), kā arī uzņēmumu un iestāžu vadītāja kvalifikācija. Savukārt šogad diplomus saņēma arī trīs starpvalstu akadēmiskās maģistra studiju programmas "Agri-food Business Management / Lauksaimniecības un pārtikas biznesa vadīšana" jaunie profesionāļi, kuri ieguva sociālo zinātņu maģistru vadībzinātnēs. Šī studiju programma tiek īstenota sadarbībā ar Lietuvu un Igauniju, kā arī viņi ir pirmie šīs programmas absolventi.

Turklāt kā labākos noslēguma darbus maģistra studiju programmās atzina:

 • Līgas Ambrasas "Virtuālo projekta komandu veidošana nenoteiktības apstākļos" (darba vadītājs: vieslektors, Mg.proj.mgmt. Guntis Bērze) no profesionālās maģistra studiju programmas "Projektu vadība",
 • Igora Suharevska "Projektu attālināta vadība Latvijā – izaicinājumi un iespējas" (darba vadītāja: vieslektore, Mg.proj.mgmt. Mairita Stepiņa) no profesionālās maģistra studiju programmas "Projektu vadība",
 • David Nsikak – Abasi Monday "Z paaudzi motivējošo faktoru analīze Latvijas un Čehijas darba tirgū" (darba vadītāja: asoc.prof., Dr. oec. Lāsma Līcīte-Ķurbe) no profesionālās maģistra studiju programmas "Uzņēmējdarbības vadība",
 • Guntara Gulbja "Video straumēšanas servisa "Go3.lv" klientu apmierinātības un piedāvātā sortimenta novērtējums" (darba vadītājs: prof., Dr. oec. Anita Auziņa) no profesionālās maģistra studiju programmas "Uzņēmējdarbības vadība",
 • Sandijas Ozoliņas "Risku vadība SIA "Metrum"" (darba vadītāja: asoc.prof., Dr. oec. Aina Muška) no profesionālās maģistra studiju programmas "Uzņēmējdarbības vadība",
 • Antas Rogas "Lauku tūrisma uzņēmējdarbības attīstības veicināšana Jelgavas novadā" (darba vadītāja: prof.,  Dr. oec. Anita Auziņa) no profesionālās maģistra studiju programmas "Uzņēmējdarbības vadība",
 • Dārtas Zaļkalnes "Bezatlikumu apģērbu ražošanas izaicinājumi un iespējas SIA "ESPATTE"" (darba vadītāja: asoc.prof.,  Dr. oec. Ināra Jurgena) no profesionālās maģistra studiju programmas "Uzņēmējdarbības vadība",
 • Srinidhi Saminathan "E-komercijas ietekme uz maziem un vidējiem pārtikas ražošanas uzņēmumiem Indijā / Effect of e-commerce on small and medium food enterprises in India" (darba vadītāja: prof., Dr. oec. Gunta Grīnberga-Zālīte) no akadēmiskās maģistra studiju programmas "Lauksaimniecības un pārtikas biznesa vadīšana".

2021. gada janvārī LLU absolventu pulkam pievienosies arī Meža fakultātes jaunie speciālisti. Savukārt decembrī un janvārī diplomus individuāli saņēmuši Veterinārmedicīnas fakultātes pārtikas higiēnas maģistres, Vides un būvzinātņu fakultātes pamatstudiju, kā arī augstākā līmeņa studiju ainavu arhitektūras absolventi un Tehniskās fakultātes profesionālas izglītības skolotāji.

 

Pievienots 28/01/2021