Pārlekt uz galveno saturu

Darba aizsardzības speciālisti saņem diplomus

Attēla autors: No LLU arhīva

Janvāra izskaņā LLU Meža fakultātē augstākās izglītības diplomus saņēma 15 profesionālās maģistra studiju programmas "Darba aizsardzība un drošība" absolventi. Viņu plānotais izlaidums klātienē nevarēja notikt valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ, taču absolventi savus diplomus saņēma individuāli.

Attālināti absolventus sveic Meža fakultātes dekāns un studiju programmas "Darba aizsardzība un drošība" direktors Linards Sisenis.

"Šis ir pirmais gads, kad ne vien maģistra darbu izstrāde, bet arī to aizstāvēšana un diplomu saņemšana norit apstākļos, kad jāievēro īpaša piesardzība, izslēdzot klātienes komunikāciju. Šī situācija ir pārbaudījums ne vien akadēmiskajam personālam, bet īpaši jau maģistrantiem, kuriem darbi bija gan jāizstrādā, gan jāaizstāv attālināti. Patiess prieks, ka, neskatoties uz sarežģītajiem apstākļiem, visi darbi, kas tika iesniegti aizstāvēšanai, bija kvalitatīvi izstrādāti, ko atzīmēja arī Valsts eksaminācijas komisija. Tas apliecina, ka jaunie darba aizsardzības speciālisti, kas nu jau ir ieguvuši gan profesionālo maģistra grādu, gan kvalifikāciju darba aizsardzības vecākais speciālists, ir spējīgi produktīvi strādāt arī ārkārtējās situācijas laikā. Ceru, ka zināšanas, ko jaunie maģistri ir ieguvuši studiju laikā, noderēs profesionālajā darbā un karjeras izaugsmē, lai darba vidi padarītu drošāku," tā L. Sisenis.

Profesionālās augstākās izglītības maģistra programmas "Darba aizsardzība un drošība" absolventi studiju laikā ieguvuši zināšanas un kompetences, lai varētu veikt darba vides iekšējo uzraudzību, izveidotu, analizētu un pilnveidotu darba aizsardzības sistēmu, kā arī pieņemtu lēmumus darba aizsardzības sistēmas reorganizācijai. Turklāt viņi ir sagatavoti zinātniskam, pedagoģiskam, profesionālam un arī vadošam darbam, kas saistīts ar darba vidi, darba aizsardzības un drošības problēmām.

Diplomus pēc 2,5 gadu ilgām studijām saņēma 15 maģistri, kuri ieguvuši profesionālo maģistra grādu darba aizsardzībā un darba aizsardzības vecākā speciālista kvalifikāciju.

Absolventu noslēguma darbu aizstāvēšana norisinājās 8. janvārī, kas tika organizēta kā maģistrantu zinātniski praktiskā konference, tādējādi jaunie speciālisti kopā ar diplomu saņēma arī apliecinājumu par veiksmīgu dalību konferencē.

Turklāt kā labākos noslēguma darbus Valsts eksaminācijas komisija atzīmēja - Lienes Rones "Darba aizsardzības speciālistu sagatavošana Latvijā" (darba vadītājs: prof., Dr. silv. Linards Sisenis) un Mairitas Ostrovskas "Plaukstas locītavas funkcionālie traucējumi ražošanas uzņēmumos nodarbinātajiem elektroiekārtu montieriem Latvijā" (darba vadītāja: lekt., Mg. paed. Anda Zvīgule).

Meža fakultātes absolventi bija pēdējie, kuri ziemā saņēma augstākās izglītības diplomus, taču lielākie universitātes izlaidumi gaidāmi 2021. gada jūnijā, kad universitātē studijas noslēgs vairākums pamatstudiju un augstākā līmeņa studiju absolventi. Jāatzīmē, ka decembrī un janvārī diplomus individuāli saņēmuši Veterinārmedicīnas fakultātes pārtikas higiēnas maģistres, Vides un būvzinātņu fakultātes pamatstudiju un augstākā līmeņa studiju ainavu arhitektūras absolventi, Tehniskās fakultātes profesionālas izglītības skolotāji un Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes jaunie profesionāļi.

Fotogrāfijai ir ilustratīva nozīme

Pievienots 29/01/2021