Pārlekt uz galveno saturu

Aicina piedalīties seminārā par sabalansētu uzturu attālināto mācību laikā

18. februārī no plkst. 15.00 līdz 17.00 Latvijas Lauksaimniecības universitāte aicina piedalīties tiešsaistes seminārā “Sabalansēts uzturs un pārtikas pakas 1. - 4. klases skolēniem”, kurā Pārtikas tehnoloģijas fakultātes zinātnieki iepazīstinās ar izstrādāto četru nedēļu pārtikas paku modeli siltu pusdienu pagatavošanai mājās 1. - 4. klases skolēniem. Tajā aicināti piedalīties pašvaldību, izglītības iestāžu un ēdināšanas uzņēmumu pārstāvji, kuru atbildības lokā ir jautājumi, kas saistīti ar skolēnu nodrošināšanu ar pārtikas pakām attālināto mācību laikā. 

2020. gada pavasarī, kad Covid-19 pandēmijas dēļ Latvijā tika izsludināta ārkārtējā situācija un izglītības iestādēm bija jāpāriet uz attālināto mācību formu, svarīgs kļuva arī jautājums par mājās esošo skolēnu ēdināšanu un pilnvērtīgu uzturu. Pašvaldības operatīvi reaģēja un komplektēja pārtikas pakas tiem skolēniem, kuri nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm, kā arī valsts piešķirto dotāciju izlietošanai brīvpusdienu nodrošināšanai 1. - 4. klases skolēniem.

Taču to saturs bija atšķirīgs un ne vienmēr pašvaldībām bija iespēja pilnībā ievērot Veselības ministrijas izstrādātās rekomendācijas pārtikas nodrošinājumam pandēmijas laikā, par ko iebildumus publiski izteica vecāki. Turklāt daļa ģimeņu saskārās ar izaicinājumiem pārtikas paku satura izmantošanā un ēdienu pagatavošanā.

Apzinot situāciju pašvaldībās, LLU pārtikas tehnologi aizvadītā gada vasarā uzsāka četru nedēļu pārtikas paku izstrādi siltu pusdienu pagatavošanai mājās un ārpusskolas aktivitātēs pēckrīzes laikā. Tādējādi tehnologi sagatavojuši pārtikas paku sastāva piedāvājumu 4 nedēļām, ko turpmāk varēs izmantot pašvaldības, komplektējot pārtikas pakas skolēniem. Turklāt produktu izvēle pielāgota vienas ēdienreizes izmaksām, atbilstīgi valsts budžeta finansējumam pašvaldībām brīvpusdienu nodrošināšanai 1. - 4. klases skolēniem.

Tiešsaistes semināra dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar pētnieku paveikto, izvērtēt pieredzi savā skolā un pašvaldībā, kā arī kopīgi ar pētniekiem diskutēt par iespējām uzlabot pārtikas paku sastāvu. Semināru vadīs LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātes pētnieku grupa.

Seminārs norisināsies Zoom platformā un tajā varēs piedalīties iepriekš dalību reģistrējušie interesenti. Pieteikumus tam lūgums nosūtīt e-pastā informacija@llu.lv līdz 17. februārim, norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu un pārstāvēto organizāciju. Šie dati tiks izmantoti tikai saziņai par semināra norisi un tā materiālu nosūtīšanai.

Pārtikas paku modeļa izstrāde ir viens no uzdevumiem Valsts pētījumu programmas “Covid-19 seku mazināšanai” pētījumā “Vietējo pārtikas ķēžu pārstrukturizēšana un noturības stiprināšana krīzes un pēckrīzes laikā Latvijā”, kas tiek īstenots projektā “Ekonomiskais, politiskais un juridiskais ietvars Latvijas tautsaimniecības potenciāla saglabāšanai un konkurētspējas pieauguma veicināšanai pēc pandēmijas izraisītas krīzes (reCOVery-LV)”.

Pētījumā izstrādātais četru nedēļu pārtikas paku modelis būs izmantojams arī iespējamu citu krīžu laikā nākotnē, lai nodrošinātu pilnvērtīgu uzturu skolēniem mājas apstākļos. Informatīvie materiāli pašvaldībām un izglītības iestādēm, kā arī ikvienam interesentam būs pieejami pēc pētījuma zinātniskās izvērtēšanas.

Pārtikas paku seminārs
Pievienots 10/02/2021