Pārlekt uz galveno saturu

Izdots mācību līdzeklis augstākās matemātikas apguvei angļu valodā

Sadarbojoties LLU Informācijas tehnoloģiju fakultātes lektorei Annai Vinterei un Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Inženiermatemātikas katedras lektorei Sarmītei Čerņajevai pirms pāris gadiem tapa mācību līdzeklis augstākās matemātikas pamatu apguvei latviešu valodā. Savukārt nupat marta sākumā grāmata izdota arī angļu valodā, pateicoties Kristīnes Ševčenko tulkojumam. Mācību līdzeklis studentiem pieejams LLU Fundamentālajā bibliotēkā.

Kā stāsta Anna Vintere, mācību līdzeklis “Foundations of Advanced Mathematics” veidots ar mērķi sniegt atbalstu dažādu augstskolu studējošajiem augstākās matemātikas apguvē. It īpaši noderīgs tas ir inženierzinātņu programmās studējošajiem, bet to aicināti izmantot arī citu studiju virzienu pārstāvji.

Lai gan primāri izdevums angļu valodā paredzēts ārvalstu studentiem, to par vērtīgu ieguvumu uzskatīs arī studenti, kuri studē latviešu valodā un papildus meklē informāciju angļu valodā. Grāmatā atrodami matemātikas pamatjēdzienu tulkojumi, kas ļaus labāk izprast ārvalstīs izdoto materiālu saturu.

Mācību līdzeklī iekļautas šādas tēmas: lineārās algebras elementi, analītiskā ģeometrija plaknē, vektoru algebra, ievads matemātiskajā analīzē, funkcijas atvasinājums un tā pielietojumi, nenoteiktais un noteiktais integrālis, vairāku argumentu funkciju diferenciāļi, diferenciālvienādojumi.

Mācību līdzekli recenzējušas matemātikas doktore Inta Volodko un ekonomikas doktore Līga Zvirgzdiņa. Tā saturs ir izskatīts un apstiprināts RTU Inženiermatemātikas katedras sēdē 2021. gada 16. februārī.

Mācību līdzeklis izdots SIA “Izglītības atbalsta birojs”.

Pievienots 08/03/2021