Pārlekt uz galveno saturu

Promocijas darbu aizstāvējusi Indra Ločmele

Attēla autors: No LLU arhīva

14. maijā attālināti atklātajā Lauksaimniecības fakultātes sēdē promocijas darbu "Miežu genotipu maisījumu un populāciju priekšrocību izvērtējums bioloģiskajai audzēšanas sistēmai" aizstāvējusi Indra Ločmele un ieguvusi zinātniskā doktora grādu lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnēs, mežzinātnē.

Promocijas darba mērķis ir izvērtēt vasaras miežu genotipu maisījumu, vienkāršo, salikto un kombinēto krustojumu populāciju izmantošanas priekšrocības bioloģiskajai audzēšanas sistēmai.

"Lai sugas saglabātu spēju vairoties, palielinātos to izturība pret slimībām, un tās spētu pielāgoties mainīgiem vides apstākļiem, ir nepieciešama ģenētiskā daudzveidība. Liela daļa šobrīd audzēto graudaugu, tai skaitā miežu (Hordeum vulgare) šķirņu veidotas, krustošanā izmantojot tikai jaunākās un ražīgākās šķirnes un no krustojumiem atlasot līnijas, kas ir ar nedaudz labākām īpašībām nekā vecākaugi. Rezultātā liela daļa mūsdienu šķirņu savstarpēji ģenētiski maz atšķiras un ir pilnībā viendabīgas jeb homogēnas. Optimālos, ar minerālo mēslojumu un augu aizsardzības līdzekļiem nodrošinātos apstākļos tās nodrošina augstas ražas, taču pārsvarā nespēj adaptēties nelabvēlīgām audzēšanas apstākļu izmaiņām. Šķirņu ģenētiskā viendabība problēmas var radīt videi draudzīgās saimniekošanas sistēmās, kur augu aizsardzības līdzekļu un ķīmiski sintezētu minerālmēslu lietošana ir ierobežota. Tiek uzskatīts, ka viens no faktoriem ilgtspējīgā lauksaimniecībā ir kultūraugu adaptācija vidē, kuru var veicināt, palielinot šķirņu iekšējo daudzveidību. Ieviešot laukaugu sējumos lielāku ģenētisko daudzveidību, varētu ierobežot augu slimību izplatību, paaugstināt konkurētspēju ar nezālēm un nodrošināt ražas stabilitāti," stāsta jaunā zinātniece I. Ločmele.

Promocijas darbā tika izvērtētas vasaras miežu genotipu maisījumu priekšrocības ražas un ražas stabilitātes nodrošināšanā, lapu slimību intensitātes samazināšanā un konkurētspējas ar nezālēm uzlabošanā, izvērtētas vasaras miežu populāciju priekšrocības ražas un ražas stabilitātes nodrošināšanā, lapu slimību intensitātes samazināšanā un konkurētspējas ar nezālēm uzlabošanā, izvērtēti dažādu populāciju veidu kvalitātes rādītāji un to stabilitāte bioloģiskajā un konvencionālajā audzēšanas sistēmā, kā arī noslēgumā izvērtētas trīs miežu populāciju veidu augu kvantitatīvo pazīmju daudzveidības atšķirības bioloģiskajā un konvencionālajā audzēšanas sistēmā.

Promocijas darba zinātniskie vadītāji: Dr. agr. Zinta Gaile un Dr. agr. Arta Kronberga

Saskaņā ar vienošanos ar autoru promocijas darba pilnais teksts būs pieejams bibliotēkas repozitorijā ārpus LLU tīkla.

Pievienots 14/05/2021
The website encountered an unexpected error. Please try again later.