Pārlekt uz galveno saturu

Norisināsies Starptautiskā konference "Inženierzinātne lauku attīstībai"

Attēla autors: No LLU arhīva

27. maijā Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Tehniskā fakultāte organizē 20. Starptautisko zinātnisko konferenci "Inženierzinātne lauku attīstībai / Engineering for Rural Development" (ERDev-2021), kas notiks attālināti, izmantojot Zoom platformu. Konference vienkopus pulcē zinātniekus un nozaru pārstāvjus gan no Latvijas, gan citām valstīm, lai prezentētu jaunāko pētījumu atziņas inženierzinātnēs un analizētu to ietekmi uz lauku attīstību.

Konferences mērķis ir centrēts uz jaunāko tehnoloģiju un zinātniskajiem pētījumiem lauksaimniecības, enerģētikas, inženierzinātņu, inženierzinātņu, transporta, kā arī citu aktuālu inženiertehnisko problēmu jomās.

Tās darbs tiks organizēts septiņās atsevišķās sekcijās - lauksaimniecības tehnika un tehnoloģijas, degvielas, tehniskie šķidrumi, transports un loģistika, materiālzinātne un tehnoloģijas, inženierzinātne rūpniecībai un videi, atjaunojamā un tradicionālā enerģija, SEG emisijas un atkritumu apsaimniekošana, modelēšana un simulācija, kā arī inženiertehniskā ekonomika un izglītība inženierzinātnēs.

"Būtisks konferences pievilcējspēks ir konferences rakstu krājums. Šogad konferences rakstu krājums iznāks jau 20. reizi. Ar katru gadu publicēšana rakstu krājumā kļūst arvien prestižāka. Tas lielākoties saistīts ar apstākli, ka jau deviņus gadus rakstu krājumā publicētie raksti tiek iekļauti SCOPUS (no 2011. gada) un Web of Science (no 2008. gada) datu bāzēs. Šogad tika pieteiktas 394 publikācijas, taču tikai 284 zinātniskie raksti atzīti par publicējamiem rakstu krājumā. Zinātnisko publikāciju autori pārstāv 22 valstis. Turklāt, atskatoties uz aizvadītajiem pieciem gadiem, kopš 2016. gada, konferencē piedalījušies autori no 35 valstīm," atklāj Tehniskās fakultātes vadošais pētnieks un konferences organizators Aivars Āboltiņš.

Jāatzīmē, ka rakstu kvalitātes kritērijs ir šo rakstu recenzenti un šoreiz krājuma rakstu izvērtēšanā piedalījās 25 valstu zinātnieki. Visvairāk bija pārstāvēta Latvija - 79 recenzenti, Krievija - 28 recenzenti un Ukraina - 18 recenzenti, taču rakstu izvērtēšanā dalību ņēma arī zinātnieki no Austrālijas, Indonēzijas, Itālijas, Somijas, Vācijas un citām valstīm, galvenokārt, no Eiropas Savienības - kopā 201 recenzents, kuri sagatavoja vairāk nekā 650 recenziju. Tik liels recenziju skaits izskaidrojams ar to, ka katru rakstu recenzēja vismaz divi recenzenti. Savukārt plaģiātisma dēļ šogad tika noraidīti tikai četri raksti.

Konferences rakstu krājumam salīdzinājumā ar 2019. gadu uz 2020. gadu h-indekss: 13 (10), kā arī SCImago žurnālu ranžējuma indikators 2020. gadā ir 0.3 (0.23). Konferences rakstu krājums, izvērtējot pēdējos trīs gadus, ir labākais Austrumeiropā starp visiem konferenču rakstu krājumiem un otrais labākais Latvijā starp visiem Latvijā izdotajiem zinātniskajiem žurnāliem, kā arī konferenču rakstu krājumiem. Detalizēta informācija pieejama, izmantojot šo saiti.

Turklāt ERDev konferences komiteja sadarbojas ar žurnālu "Agriculture", kas gatavo speciālu izdevumu "Selected papers from Engineering for Rural Development". Rakstu iesniegšanas laiks ir līdz 2021. gada 31. decembrim, pašreiz izdevumam apstiprināti ir seši raksti.

Detalizēta informācija par konferences norisi un tās programmu pieejama ERDev mājaslapā.

 

Pievienots 20/05/2021