Pārlekt uz galveno saturu

Lepojamies! Būvindustrijas lielās balvas laureāti - LLU asociētais profesors Jānis Kreilis un absolvents Didzis Lipšāns

Attēla autors: No LLU arhīva

Šogad jau devīto gadu tika pasniegts augstākais būvniecības nozares apbalvojums "Būvindustrijas lielā balva", suminot nozares labākos pārstāvjus vairākās nominācijās. Laureātu vidū LLU Vides un būvzinātņu fakultātes Būvkonstrukciju katedras asociētais profesors un vadošais pētnieks Jānis Kreilis, kuram pasniedza apbalvojumu "Būvindustrijas lielā balva" nozīmīgo balvu "Pamatakmens" kategorijā "Mūža ieguldījums būvindustrijā 2021" un profesionālā bakalaura studiju programmas "Būvniecība" absolvents Didzis Lipšāns, kuram pasniedza apbalvojumu nominācijā "Gada students 2021".

Balva par mūža ieguldījumu tiek pasniegta būvniecības nozares pārstāvjiem par ilggadīgu, pašaizliedzīgu kalpošanu profesijai un nozarei, par nopelniem būvindustrijas labā, jauno speciālistu darbaudzināšanā, inovatīvi inženiertehniskiem risinājumiem, kas gadu gaitā guvuši panākumus Latvijā un citās valstīs, par atzītu darbošanos būvzinātnē mūža garumā, sabiedrisko darbu u.c.

Būvkonstrukciju katedras asociētais profesors Jānis Kreilis ir ilggadēji un godprātīgi strādājis pedagoģiskajā darbā Latvijas Lauksaimniecības universitātē jau 48 gadus un izglītojis studentus ar būvniecību saistītās jomās, pasniedzot studiju kursus "Būvju teorijas pamati", "Metāla konstrukcijas", "Būvkonstrukciju izpēte un pārbaude" un citus, kā arī, vadot topošo būvinženieru diplomprojektus, maģistra un doktora darbus. Devis ieguldījumu arī katedras zinātniski pētnieciskās laboratorijas dibināšanā un attīstībā, zinātnes un mācību infrastruktūras iekārtu apgūšanā un uzlabošanā.

Jānis Kreilis ir bijis un arī šobrīd ir aktīvs zinātniski pētnieciskajā darbā. Savas zināšanas un pieredzi papildinājis Zviedrijas, Dānijas, Vācijas, Francijas, Spānijas, Polijas, Portugāles, Lietuvas, Igaunijas augstskolās un būvobjektos. Bijis starptautisku zinātnisku konferenču Organizācijas komitejas priekšsēdētājs un loceklis, zinātnisko rakstu Zinātniskās komitejas loceklis (Civil Engineering, 2003, 2005, 2011, 2013) un Zinātniskās komitejas loceklis konferencē ICOSADOS (2014, 2016, 2018), RECED (2017), vairākkārt recenzējis starptautisku rakstu krājumu zinātniskos rakstus.  No 2006. gada līdz 2007. gadam piedalījās ERAF ietvaros organizētajā Vācijas-Latvijas sadarbības projektā ar mērķi ieviest un veicināt Eirokodeksu apguvi būvkonstrukciju projektēšanas praksē. Rezultātā izstrādāta virkne palīglīdzekļu studentiem un  būvinženieriem-projektētājiem (2007, 2013, 2016, 2017, 2019, 2020) par tērauda konstrukciju tematiku.

Tāpat viņš ir veicis eksperimentālus un teorētiskus pētījumus par atkārtoti slogotu pamatu plātņu mijiedarbību ar smilts gruntīm dabiskā stāvoklī. Pētījis dažādu būvju un to konstruktīvo elementu projektēšanas, rekonstrukcijas un optimizācijas problēmas: lielizmēra rezervuāru konstrukcijas, rievsienas, konstrukciju pastiprināšana, sendvičpaneļu mehāniskās īpašības, monolīto ēku konstrukcijas, izmantojot paliekošo veidņu tehnoloģiju, tērauda auksti formēto elementu

Jānis Kreilis ir pildījis vairākus atbildīgus amata pienākumus - Maģistra eksāmenu komisijas priekšsēdētājs, LLU Senāta un Konventa loceklis un citus. Kopš 2014. gada ir LLU vadošā pētnieka amatā, no 2018. gada ir profesionālā maģistra studiju programmas "Būvniecība" direktora amatā. Kopš 2017. gada ir  arī Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijā (LLMZA)  īstenais loceklis.

Laikā no 1998. gada līdz 2008. gadam kā sertificēts būvinženieris viņš ir piedalījies daudzu būvprojektu izstrādē gan projektēšanas birojos, gan privātpraksē, risinot konstrukciju sadaļas. Piemēram, Ekspozīcijas zāļu, noliktavu un biroju ēka Rīgā, Mūkusalas ielā (2000), RIMI biroju un noliktavu komplekss (2002), Teikas vidusskolas rekonstrukcija Rīgā (2003), dzīvojamo  māju komplekss “Dienvidu pakavs” Rīgā (2006) u.c. Vēlākos gados, sakarā ar administratīviem pienākumiem un studiju darba slodzi, aktīvāk pievērsies konsultanta praksei. Asociētais profesors ir vadījis vairākus seminārus būvinženieriem sadarbībā ar SIA "LBS-Konsultants" par tērauda un kompozīto būvkonstrukciju projektēšanu (2018, 2019, 2020, 2021).

Jānis Kreilis ir apbalvots arī ar LLU Atzinības rakstu, vairākiem LLU Pateicības rakstiem, Latvijas Būvinženieru savienības Atzinības rakst, Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas Atzinības rakstu - par ilggadēju akadēmisko, sabiedrisko un zinātnisko darbību un ieguldījumu jauno speciālistu sagatavošanā.

Savukārt balva nominācijā "Gada students" tiek piešķirta studentiem ar izciliem bakalaura vai maģistra darbiem, kuri ir zinātkāri vai veikuši  būtisku, nozīmīgu pētniecisku darbu,  iesaistījušies izgudrošanā vai projektēšanā un, kuriem ir spilgtākais pētījums vai inovatīvākā ideja, vai tehniski labākais risinājums.

Savas studiju gaitas Didzis Lipšāns uzsāka profesionālajā bakalaura studiju programmā "Būvniecība" un piecus gadus strādā projektēšanas birojā SIA "VIMBAS MF" par projektēšanas inženieri. Jau studiju laikā viņš sevi pierādīja kā aktīvu un sabiedrisku jaunieti, kurš piedalījies arī LLU Karjeras dienās, stāstot par projektēšanas inženiera profesiju, tāpat izmantojis Erasmus+ mobilitātes iespēju un savas zināšanas papildinājis būvnieku vasaras skolā Portugālē.

Savu diplomprojektu par tēmu "Bio graudaugu pārslu un pastas ražotne Dobelē" aizstāvējis ar izcilu vērtējumu. Diplomprojekta mērķis bija izstrādāt pārtikas ražošanas ēku atbilstoši tehnoloģiskajām prasībām un Latvijā spēkā esošajiem likumiem un normatīvajiem aktiem, lai palielinātu AS "Dobeles dzirnavnieks" ražošanas jaudu, kā arī eksporta apjomus. Uzbūvējot bio graudaugu pārslu un pastas ražošanas ēku, tiek veicināta uzņēmuma attīstības stratēģija. Diplomprojekta mērķa sasniegšanai veica attiecīgo elementu aprēķinu, rasējumu un plānu izstrādi, kā arī novērtēt projekta tehniski ekonomiskos rādītājus.

Didzis tiek raksturots kā patstāvīgs, radošs un zinātkārs studentu visā studiju laikā, kā arī profesionāls inženieris, kurš izprot būvniecības aprēķinus un programmas, būvniecības procesus, izrāda iniciatīvu lasīt ārzemju literatūru gan krievu, gan angļu valodā, patstāvīgi spēj pieņemt lēmumus, rast racionālas idejas un realizēt mūsdienīgus projektus.

Savās darba gaitās piedalījies vairāku projektu īstenošanā, veicot rasējumu izstrādes, būvprojekta noformēšanas, būvkonstrukciju aprēķinus, AR un BK daļas izstrādes, DOP sadaļas izstrādi, tehnisko apsekošana, izmantojot bezpilota lidaparātu, būvniecības atskaites, būvkonstrukciju daļas izstrādi, kā arī citus darbus.

Kopumā būvindustrijas nozares apbalvojumi pasniegti trīs kategorijās – "Mūža ieguldījums būvindustrijā", "Gada inženieris" un "Gada arhitekts", kā arī "Gada students 2021". Ceremoniju organizēja Latvijas Būvinženieru savienība sadarbībā ar citām profesionālajām nevalstiskajām organizācijām.

Fotogrāfija no Latvijas Būvinženieru savienības arhīva

Pievienots 15/10/2021