Pārlekt uz galveno saturu

Attīsta viedu un biodegradējamu iepakojumu šķidrajiem olu produktiem

Pārtikas produktu ražošanā viena no būtiskākajām komponentēm ir produkta iepakojums, kas padara iespējamu produkta loģistiku un veicina tā kvalitātes saglabāšanu. Lai iepakojums pildītu savas funkcijas un neradītu papildus slogu apkārtējai videi, arvien populārāka kļūst biodegradējamu iepakojumu izmantošana, kas ātri sadalās un neveido ilggadīgus atkritumus. Šādu produktu iepakošanas ceļu ir izvēlējušies AS “Balticovo” un kopīgi ar LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātes zinātniekiem nupat beiguši darbu projektā “Viedā iepakojuma izstrāde šķidrajiem olu produktiem”.

Pētījuma nepieciešamību noteica arvien pieaugošie olu produktu ražošanas apjomi. Turklāt ar to saprotot ne vien tradicionālās olas čaumalā, ko patērētāji raduši iegādāties veikalos, bet arī šķidro olu produktus. Paralēli tam pasaulē vērojama pieaugoša piesārņojuma problēma, ko izraisa lielais plastmasas patēriņš, līdz ar to uzņēmēji meklē dažādus risinājumus dabiskas izcelsmes iepakojuma materiālu izstrādei, iepakojuma optimizācijai un pārstrādei.

“Laikā no 2018. līdz 2019. gadam kopējā Eiropas valstu olu ražošana palielinājās par vairāk nekā 20%, šķidro olu ekvivalentu sasniedzot aptuveni 290 000 tonnu. Šķidrās olas ir dabisks produkts, kas izgatavots no svaigām vistu olām. Tās ir svaigas olas bez čaumalām, kas visbiežāk pieejamas polimēra iepakojumā. Šāda produkta ražošanā ar specializētu iekārtu palīdzību notiek olu sadalīšana, kam pēc tam seko iegūtās masas filtrēšana, homogenizācija un pasterizācija. Augsto tehnoloģiju iekārtu izmantošana katrā ražošanas posmā ietekmē produkta izcilo konsistenci un struktūru. Šādā veidā sagatavotie produkti saglabā visas svaigu olu īpašības un uzturvērtību,” stāsta LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātes zinātniece Sandra Muižniece-Brasava.

Viņa skaidro, ka viens no uzņēmumiem, kas apzinās šo produktu potenciālu un meklē jaunus, mūsdienīgus risinājumus šķidro olu produktu iepakojumam, ir AS “Balticovo”. Tādējādi pirms gada sākts darbs kopīgā projektā, lai izstrādātu zinātniski pamatotus iepakojuma risinājumus un pārbaudītu to ietekmi uz olu produktiem to realizācijas laikā. Uzņēmuma produkcija agrāk tika iepakota polimēru pudelēs, bet pašlaik AS “Balticovo” ir ieviesis jaunu, ekoloģiskāku iepakojumu “Tetra Pak Tetra Rex® bio-based”, kļūstot par “pionieriem” Baltijas mērogā biodegradējama iepakojuma izmantošanā.

“Mūsu sadarbības mērķis bija radīt biodegradējamā iepakojuma risinājumu, kurā produkciju iespējams uzglabāt par 15 - 20% ilgāk, nezaudējot tā kvalitāti, kas ir arī izdevies. Turklāt papildus tam eksperimentējām un šo biodegradējamo iepakojumu pārklājām ar termojutīgu laku, kas izmaina krāsu temperatūras ietekmē, signalizējot par izmaiņām iepakotā produkta kvalitātē. Analizējām produkta mikrobioloģiskos rādītājus un struktūras izmaiņas, kombinējot tos kopā ar iepakojuma krāsas izmaiņām, un noteicām, kādas iepakojuma krāsa izmaiņas liecina par produkta bojāšanos,” skaidro S. Muižniece-Brasava.

Lai pārliecinātos par produkta kvalitāti, patērētāji parasti paļaujas tikai uz derīguma termiņu, kas norādīts uz iepakojuma, taču AS “Balticovo” ražoto šķidro olu produktu kvalitāti varēs noteikt pēc iepakojuma krāsas izmaiņām.

Zinātniece skaidro, ka universitātē pētījumi par inteliģentajiem jeb viedajiem iepakojumiem turpinās un minētais projekts ir daļa no plašāka pētījuma, kas tiek īstenots promocijas darbā.

Projektā iegūtie rezultāti interesentiem prezentēti starptautiskās izstādes “Riga Food 2021” seminārā “Ilgtspējīgi risinājumi pārtikas industrijai un to atbalsta instrumenti” un “Inovāciju stendā”, kā arī izstādē "Lauksaimniecības un meža tehnika 2021" Rāmavā. 

Projekts uzsākts 2020. gada 2. septembrī un noslēdzies 2021. gada 30. septembrī.

Projekts "Viedā iepakojuma izstrāde šķidrajiem olu produktiem" (Nr. 19-00-A01620-000087) tika īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākumā “Sadarbība” 16.2. apakšpasākuma "Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei" ietvarā ar Lauku atbalsta dienesta un Zemkopības ministrijas atbalstu.

Pievienots 21/10/2021