Pārlekt uz galveno saturu

Pārbauda dažādu dējējvistu piemērotību bioloģiski audzētu olu komercražošanai

Latvijā aizvien vairāk pieaug pieprasījums pēc bioloģiski audzētiem pārtikas produktiem, t.sk. olām. Šādi ražotās vistu olas ir ne tikai brīvas no pesticīdiem un antibiotikām, bet arī ķīmiskā sastāva ziņā tās ir vērtīgākas par konvencionālajā sistēmā ražotām olām, jo tajās ir mazāk cilvēka organismam nevēlamā holesterīna, bet vairāk pārtikas produktos deficīto omegas grupas taukskābju. Lai attīstītu bioloģiski audzētu olu komercražošanu, LLU pētnieki no Lauksaimniecības un Veterinārmedicīnas fakultātēm kopā ar partneriem īsteno projektu “Atbilstošu dējējvistu šķirņu izpēte bioloģiski audzētu vistu olu komercražošanai Latvijā izmantojot dažādu barību”.

“Lielas bioloģisko olu ražošanas komercsaimniecības, kas varētu apmierināt patērētāju pieprasījumu Latvijā nepastāv. Galvenās problēmas, kas traucē attīstīties šai nozarei lielākos apmēros ir atbilstošu ražīgu dējējvistu šķirņu trūkums, kuras varētu turēt atbilstoši bioloģiskās turēšanas nosacījumiem, bioloģisko cāļu trūkums nepieciešamajos apjomos, lai dējējvistu cāļi atbilstu bioloģiskajām prasībām, tiem jābūt iegūtiem no olām bioloģiski sertificētā saimniecībā vai arī ievestiem saimniecībā līdz 3 dienu vecumam, kā arī bioloģiski sertificētas dējējvistu barības, tās pieejamība un augstās izmaksas,” stāsta pētnieces Aiga Nolberga-Trūpa un Aija Mālniece.

Lai šīs problēmas risinātu, projekta ietvarā tiek īstenots pētījums, kura mērķis ir  noteikt Latvijas apstākļiem piemērotākos un ražīgākos dējējvistu krosus, kas izmantojami bioloģiski turētu dējējvistu olu ražošanai komercnolūkos, kā arī šiem vistu krosiem piemērotāko un ekonomiski izdevīgāko ar bioloģiskām metodēm ražotu barību. Projekta ietvaros Talsu novada Ģibuļu pagasta SIA “Kurzemes olas” dējējvistu novietnē “Upkalnu ferma” tika veikts pētījums ar Čehijas uzņēmuma Dominant CZ trīs dējējvistu krosiem: Dominant Barred D 959, Dominant Tinted D 723 un Dominant Red Barred D 459. Pētījums tika veikts  laika periodā no 2019. gada maija līdz 2021. gada maijam.

Pētnieces stāsta, ka katra dējējvistu krosa cāļi tika sadalīti 2 grupās, katrā grupā pa 100 cāļiem (kopā 6 grupas). Visu audzēšanas periodu putni tika turēti uz grīdas atsevišķos boksos. Putniem sasniedzot dēšanas vecumu, tie tika pārvietoti uz pamatnovietni olu ražošanai atsevišķos nodalījumos tajās pašās 6 grupās, kur tika nodrošināti visi dējējvistām nepieciešamie turēšanas apstākļi brīvās turēšanas sistēmā, t.sk. ar iespēju brīvi piekļūt ganībām caur speciālām atveramām ieejas/izejas lūkām.

Katra putnu grupa tika ēdināta ar atšķirīgu bioloģiski pilnvērtīgu barību: pirmā grupa ar iepirkto pilnvērtīgo cāļu, jaunputnu un dējējvistu barību no uzņēmuma AS “Dobeles dzirnavnieks”, bet otrā grupa ar saimniecībā gatavoto pilnvērtīgo cāļu, jaunputnu un dējējvistu barību. Saimniecībā gatavotajiem barības maisījumiem tika izstrādātas zinātniski pamatotas barības receptes atbilstoši katrai putnu grupai.

“Saimniecībā gatavotā pilnvērtīgā barības maisījuma sastāvā tika iekļautas sekojošas sastāvdaļas: mieži, kvieši, sojas rauši, lopbarības alus raugs, zivju milti, kalcija karbonāts, minerālbarība (Profimix). Barības maisījums saturēja: kopproteīnu-17.75%, kokšķiedra-4.24%, kalciju-3.90%, fosforu-0.85%, nātriju-0.18%, lizīnu-0.85%, metionīnu-0.31%). AS “Dobeles dzirnavnieks” pilnvērtīgā barība saturēja sekojošas sastāvdaļas: kvieši, auzas, sojas pupas, sojas rauši, kalcija karbonāts, lopbarības alus raugs, premikss, piedevas: vitamīni (A, E, K) un mikroelementi (cinka oksīds Zn - 80 mg, mangāna oksīds Mn - 100 mg,   vara sulfāta pentahidrāts (E4) Cu - 10 mg u.c.). Barības maisījums saturēja: kopproteīnu-17.34%, kokšķiedru-4.58%, kalciju-3.91%, fosforu-0.67%, nātriju-0.16%, lizīnu-0.85%, metionīnu-0.24%). Barības vielu nodrošinājums bija atbilstošs dējējvistu krosa ēdināšanas normatīvu prasībām. Putnu ēdināšanai tika izmantotas barotavas, bet dzeramais ūdens bija brīvi pieejams no ūdens dzirdināšanas apaļā trauka. Putniem tika nodrošinātas visas labturības prasības atbilstoši vadlīnijām. Pētījuma laikā novērojām putnu veselības stāvokli un izvērtējām dējējvistu prduktivitātes līmeni un veselības radītājus,” stāsta pētnieces.

Viņas skaidro, ka visās dējējvistu krosu Dominant Barred D 959, Dominant Tinted D 723 un Dominant Red Barred D 459 pētījuma grupās, kur putnus ēdināja ar saimniecībā gatavoto pilnvērtīgo barības maisījumu, vidējā putnu dzīvmasa 32. dzīves nedēļā bija lielāka salīdzinot ar putnu dzīvmasu, kurus ēdināja ar iepirkto pilnvērtīgo barību. To skaidrojam ar labāku saimniecībā gatavotās barības uzņemšanu. Kopējā proteīna un albumīna līmenis asins serumā visās pētījuma dējējvistu grupās bija optimālo normu robežās, kas apstiprina proteīna nodrošinājumu gan iepirktajā, gan saimniecībā gatavotajā pilnvērtīgajā barībā un aknu funkcionalitāti. Kalcija un fosfora saturs putnu kaulos visās putnu grupās bija līdzīgs, kas norāda, ka vistas bija pietiekami nodrošinātas ar kalciju un fosforu, izēdinot gan iepirkto, gan saimniecībā gatavoto pilnvērtīgo barību, kā arī vistas neuzrādīja osteoporozes pazīmes, kas ir ļoti bieži izplatīta problēma intensīvi ražojošu dējējvistu novietnēs. Pētījumā maksimālā produktivitāte dējējvistu krosiem bija sekojoša: Dominant Tinted D 723 putnus ēdinot ar iepirkto pilnvērtīgo barību - 71% (26-29 nedēļu vecumā) un 82% (30-34 nedēļu vecumā) putnus ēdinot ar saimniecībā gatavoto barības maisījumu; Dominant Red Barred D 459 attiecīgi - 56% (35-38 nedēļu vecumā) un - 58% (30-34 nedēļu vecumā) un Dominant Barred D 959 attiecīgi - 54% (35-38 nedēļu vecumā) un 62% (30-34 nedēļu vecumā).

“Visās dējējvistu krosu grupās, kur putni tika ēdināti ar saimniecībā gatavoto pilnvērtīgo barības maisījumu, konstatējām augstāku dējības intensitāti, salīdzinot ar iepirkto pilnvērtīgo barību ēdināto vistu grupu dējības intensitāti. No visiem trim Dominante dējējvistu krosiem Dominant Tinted D 723 uzrādīja būtiski augstāku vidējo dējības intensitāti visā pētījuma laikā. Labāka dējības intensitāte ar saimniecībā gatavoto pilnvērtīgo barību ēdinātajās vistu grupās sakrīt arī ar labāku šo putnu grupu olvadu attīstību, kur konstatējām lielāku olvada garumu un masu,” stāsta pētnieces.

Apkopojot pirmajā izmēģinājumā veiktos izmeklējumus secināts, ka visu grupu izmeklēto putnu klīniskās veselības rādītāji bija normas robežās un iegūtie rezultāti liecina, ka saimniecībā gatavojot pilnvērtīgās barības maisījumu pēc izstrādātas receptes no Latvijā iegūtām bioloģiskām barības sastāvdaļām ir iespējams nodrošināt dējējvistas ar visām tām nepieciešamajām barības vielām. Kā visproduktīvākais kross bija Dominant Tinted D 723, kurš pēc saimniecības īpašnieka teiktā, bija visjutīgākais uz stresa faktoriem, īpaši cilvēku, tai skaitā kopēju klātbūtni.

Pētījuma rezultātu apkopošana vēl nav noslēgusies un turpinās.

Pētījums “Atbilstošu dējējvistu šķirņu izpēte bioloģiski audzētu vistu olu komercražošanai Latvijā izmantojot dažādu barību” tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam pasākuma 16. "Sadarbība" 16.2 apakšpasākuma: "Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei" ietvaros ar Zemkopības ministrijas un Lauku atbalsta dienesta atbalstu.

Kontaktinformācija: Dr.agr., LF docente Aiga Nolberga-Trūpa (aigat@llu.lv) un Dr.agr., VMF docente Aija Mālniece (aija.malniece@llu.lv).

Foto: pexels.com.

Pievienots 08/12/2021