Pārlekt uz galveno saturu

Stipendijas nosaukums Fakultāte Stipendijas apmērs mēnesī (EUR) Stipendiju skaits Nolikums Pieteikšanās termiņi Pieteikumu skaits Piešķiršanas komisijas sēdes diena
Arvīda Kalniņa stipendija MF 260 EUR nav noteikts Stipendijas nolikums.pdf jūnijs - informācija fakultātes dekanātā
Kārļa Ulmaņa stipendija ITF , TF , MF , ESAF , PTF , VMF , VBF , LF 300 EUR līdz 4 Stipendijas nolikums.pdf līdz 31. martam - nav noteikta
LLU Senāta stipendija ITF , TF , MF , ESAF , PTF , VMF , VBF , LF 280 EUR līdz 3 Stipendijas nolikums.pdf līdz 30. aprīlim - nav noteikta
Ludviga Kundziņa stipendija VMF 260 EUR 1 Stipendijas nolikums_51.pdf jūnijs - informācija fakultātes dekanātā
Alberta Krastiņa stipendija ITF 260 EUR 1 Stipendijas nolikums.pdf jūnijs - informācija fakultātes dekanātā
Oļģerta Ozola stipendija TF 260 EUR 1 Stipendijas nolikums.pdf maijs - informācija fakultātes dekanātā
Paula Lejiņa stipendija LF 260 EUR 1 Stipendija nolikums.pdf līdz 15. jūnijam - informācija fakultātes dekanātā
Jāņa Berga stipendija LF 260 EUR 1 Stipendijas nolikums līdz 15. jūnijam - informācija fakultātes dekanātā
Jāņa Biķa stipendija VBF 260 EUR 1 Stipendijas nolikums.pdf līdz 30. aprīlim - informācija fakultātes dekanātā
Artura Tramdaha stipendija VBF 260 EUR 1 Stipendijas nolikums.pdf līdz 10. maijam - informācija fakultātes dekanātā
Pētera Delles stipendija PTF 260 EUR 1 Stipendijas nolikums.pdf maijs - informācija fakultātes dekanātā
PTF vārdiskā stipendija PTF 130 EUR 1 Stipendijas nolikums septembris - informācija fakultātes dekanātā
Jāņa Vanaga stipendija ESAF 260 EUR 1 Stipendijas nolikums.pdf līdz 30. aprīlim - informācija fakultātes dekanātā
Pētera Birkerta stipendija ESAF 260 EUR 1 Stipendijas nolikums.pdf aprīlis - informācija fakultātes dekanātā
Latvi Dan Agro stipendija TF , VMF , LF 145 EUR līdz 3 Stipendijas nolikums.pdf septembris - nav noteikta
Jāņa Čakstes stipendija ITF , TF , MF , ESAF , PTF , VMF , VBF , LF 320 EUR 1 Stipendijas nolikums līdz 30. aprīlim - nav noteikta
Artūra un Ērikas Gerhardu stipendija TF , MF , PTF , VMF , VBF , LF 145 EUR 1 Stipendijas nolikums.pdf augusts - nav noteikta
Jāņa un Millijas Kāvušu stipendija ITF , TF , MF , ESAF , PTF , VMF , VBF , LF 215 EUR vairākiem stipendiātiem Stipendijas nolikums.pdf rudens semestrī - nav noteikta
Latvijas Agronomu biedrības stipendija LF 145 EUR 1 Stipendijas nolikums septembris - nav noteikta
LLU zinātnieku vārdiskās balvas stipendija ITF , TF , MF , ESAF , PTF , VMF , VBF , LF 1175 EUR (vienreizēja izmaksa) 1 Balvas nolikums pavasara semestrī - nav noteikta
Mirdzas Oškalnes stipendija ITF , TF , MF , ESAF , PTF , VMF , VBF , LF 1500 EUR (vienreizēja izmaksa) 1 Stipendijas nolikums.pdf pavasara semestris - nav noteikta
Jāņa Rūvalda stipendija ITF , TF , MF , ESAF , PTF , VMF , VBF , LF 200 EUR 1 Stipendijas nolikums.pdf septembris - nav noteikta
Kazimira Špoģa stipendija ESAF līdz 400 EUR (vienreizēja izmaksa) 2 Stipendijas nolikums.pdf pavasara semestrī - nav noteikta
Vagneru ģimenes stipendija TF , VMF , VBF , LF 150 EUR 1 Stipendijas nolikums.pdf pieteikšanās noslēgusies - nav noteikta
Valsts finansētā stipendija ITF , TF , MF , ESAF , PTF , VMF , VBF , LF 200.00 EUR vairākiem stipendiātiem Stipendijas nolikums_54.pdf pieteikšanās noslēgusies - informācija fakultātes dekanātā
AS "Rīgas Dzirnavnieks" stipendija PTF , LF 100 EUR 2 Stipendijas nolikums.pdf pavasara semestris - nav noteikta
LLU Studējošo pašpārvaldes stipendija ITF , TF , MF , ESAF , PTF , VMF , VBF , LF 40 EUR 2 Stipendijas nolikums.pdf pieteikšanās noslēgusies - nav noteikta
Alfrēda Seržāna stipendija LF 120 EUR 1 Stipendijas nolikums.pdf pavasara semestrī - nav noteikta
Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas stipendija MF , ESAF , LF 500 EUR (vienreizēja izmaksa) 2 Stipendijas nolikums pavasara semestrī - nav noteikta
SIA "Peri" stipendija VBF 100 EUR 1 Stipendijas nolikums pavasara semestrī - nav noteikta
Profesores Baibas Rivžas jubilejas stipendijas ESAF 250 EUR (vienreizēja izmaksa) 1 Stipendijas nolikums pavasara semestrī - nav noteikta
AS "Latvijas Balzams" stipendija PTF 200 EUR 1 Stipendijas nolikums pavasara semestrī - nav noteikta
  • ITF - Informācijas tehnoloģiju fakultāte
  • MF - Meža fakultāte
  • TF - Tehniskā fakultāte
  • ESAF - Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte
  • PTF - Pārtikas tehnoloģijas fakultāte
  • VMF - Veterinārmedicīnas fakultāte
  • VBF - Vides un būvzinātņu fakultāte
  • LF - Lauksaimniecības fakultāte