Pārlekt uz galveno saturu

Stipendijas nosaukums Fakultāte Stipendijas apmērs mēnesī (EUR) Stipendiju skaits Nolikums Pieteikšanās termiņi Pieteikumu skaits Piešķiršanas komisijas sēdes diena
SIA "Peri" stipendija VBF 100 EUR 1 Stipendijas nolikums pieteikšanās noslēgusies 2 29. jūnijs plkst. 11:00
Alfrēda Seržāna stipendija LF 120 EUR 1 Stipendijas nolikums.pdf pieteikšanās noslēgusies 2 1.jūlijā plkst. 10:00
Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas stipendija MF , ESAF 500 EUR (vienreizēja izmaksa) 2 Stipendijas nolikums pieteikšanās noslēgusies 1 29.jūnijs plkst. 10:00
Ludviga Kundziņa stipendija VMF 130 EUR 1 Stipendijas nolikums.pdf jūnijs - nav noteikta
Alberta Krastiņa stipendija ITF 130 EUR 1 Stipendijas nolikums.pdf jūnijs - nav noteikta
Oļģerta Ozola stipendija TF 130 EUR 1 Stipendijas nolikums.pdf maijs - nav noteikta
Paula Lejiņa stipendija LF 130 EUR 1 Stipendija nolikums.pdf līdz 15. jūnijam - nav noteikta
Jāņa Berga stipendija LF 130 EUR 1 Stipendijas nolikums līdz 15. jūnijam - nav noteikta
Jāņa Biķa stipendija VBF 130 EUR 1 Stipendijas nolikums.pdf līdz 30. aprīlim - nav noteikta
Artura Tramdaha stipendija VBF 130 EUR 1 Stipendijas nolikums.pdf līdz 10. maijam - nav noteikta
Pētera Delles stipendija PTF 130 EUR 1 Stipendijas nolikums.pdf maijs - nav noteikta
PTF vārdiskā stipendija PTF 130 EUR 1 Stipendijas nolikums septembris - informācija fakultātes dekanātā
Jāņa Vanaga stipendija ESAF 130 EUR 1 Stipendijas nolikums.pdf līdz 30. aprīlim - informācija fakultātes dekanātā
Pētera Birkerta stipendija ESAF 130 EUR 1 Stipendijas nolikums.pdf aprīlis - informācija fakultātes dekanātā
Latvi Dan Agro stipendija TF , VMF , LF 145 EUR līdz 3 Stipendijas nolikums.pdf rudens semestrī - nav noteikta
Jāņa Čakstes stipendija ITF , TF , MF , ESAF , PTF , VMF , VBF , LF 200 EUR 1 Stipendijas nolikums.pdf pieteikšanās noslēgusies 1 lēmums pieņemts
Artūra un Ērikas Gerhardu stipendija TF , MF , PTF , VMF , VBF , LF 145 EUR 1 Stipendijas nolikums.pdf no 3. - 21. augustam - nav noteikta
Jāņa un Millijas Kāvušu stipendija ITF , TF , MF , ESAF , PTF , VMF , VBF , LF 215 EUR vairākiem stipendiātiem Stipendijas nolikums.pdf pieteikšanās noslēgusies 0 nav noteikta
Latvijas Agronomu biedrības stipendija LF 145 EUR 1 Stipendijas nolikums rudens semestrī - nav noteikta
LLU zinātnieku vārdiskās balvas stipendija ITF , TF , MF , ESAF , PTF , VMF , VBF , LF 1175 EUR (vienreizēja izmaksa) 1 Balvas nolikums.pdf pavasara semestrī - nav noteikta
Mirdzas Oškalnes stipendija ITF , TF , MF , ESAF , PTF , VMF , VBF , LF 1500 EUR (vienreizēja izmaksa) 1 Stipendijas nolikums.pdf pieteikšanās noslēgusies 3 lēmums pieņemts
Jāņa Rūvalda stipendija ITF , TF , MF , ESAF , PTF , VMF , VBF , LF 200 EUR 1 Stipendijas nolikums.pdf rudens semestrī - nav noteikta
Ulda Šalajeva stipendija ITF , TF , MF , PTF , VBF 171 EUR 1 Stipendijas nolikums.pdf rudens semestrī - nav noteikta
Kazimira Špoģa stipendija ESAF līdz 400 EUR (vienreizēja izmaksa) 2 Stipendijas nolikums.pdf pavasara semestrī - nav noteikta
Vagneru ģimenes stipendija TF , VMF , VBF , LF 150 EUR 1 Stipendijas nolikums.pdf rudens semestrī - nav noteikta
Valsts finansētā stipendija ITF , TF , MF , ESAF , PTF , VMF , VBF , LF 99.60 EUR vairākiem stipendiātiem Stipendijas nolikums.pdf semestra sākumā fakultātes dekanātā - informācija fakultātes dekanātā
AS "Rīgas Dzirnavnieks" stipendija PTF , LF 100 EUR 2 Stipendijas nolikums.pdf pavasara semestris - nav noteikta
LLU Studējošo pašpārvaldes stipendija ITF , TF , MF , ESAF , PTF , VMF , VBF , LF 40 EUR 2 Stipendijas nolikums.pdf pieteikšanās noslēgusies 6 lēmums pieņemts
Profesores Baibas Rivžas jubilejas stipendijas ESAF 250 EUR (vienreizēja izmaksa) 1 Stipendijas nolikums pieteikšanās noslēgusies 2 lēmums pieņemts
Arvīda Kalniņa stipendija MF 130 EUR nav noteikts Stipendijas nolikums.pdf jūnijs - informācija fakultātes dekanātā
AS "Latvijas Balzams" stipendija PTF 200 EUR 1 Stipendijas nolikums pieteikšanās noslēgusies 3 lēmums pieņemts
Kārļa Ulmaņa stipendija ITF , TF , MF , ESAF , PTF , VMF , VBF , LF 190 EUR līdz 4 Stipendijas nolikums.pdf pieteikšanās noslēgusies 1 lēmums pieņemts
LLU Senāta stipendija ITF , TF , MF , ESAF , PTF , VMF , VBF , LF 160 EUR līdz 3 Stipendijas nolikums.pdf pieteikšanās noslēgusies 2 lēmums pieņemts
  • ITF - Informācijas tehnoloģiju fakultāte
  • MF - Meža fakultāte
  • TF - Tehniskā fakultāte
  • ESAF - Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte
  • PTF - Pārtikas tehnoloģijas fakultāte
  • VMF - Veterinārmedicīnas fakultāte
  • VBF - Vides un būvzinātņu fakultāte
  • LF - Lauksaimniecības fakultāte