Pārlekt uz galveno saturu

Stipendijas nosaukums Fakultāte Stipendijas apmērs mēnesī (EUR) Stipendiju skaits Nolikums Pieteikšanās termiņi Pieteikumu skaits Piešķiršanas komisijas sēdes diena
Jāņa un Millijas Kāvušu stipendija ITF , TF , MF , ESAF , PTF , VMF , VBF , LF 215 EUR vairākiem stipendiātiem Stipendijas nolikums.pdf līdz 21. oktobra plkst. 15:00 0 oktobris
Kārļa Ulmaņa stipendija ITF , TF , MF , ESAF , PTF , VMF , VBF , LF 190 EUR līdz 4 Stipendijas nolikums.pdf pieteikšanās noslēgusies 3 lēmums pieņemts
LLU Senāta stipendija ITF , TF , MF , ESAF , PTF , VMF , VBF , LF 160 EUR līdz 3 Stipendijas nolikums.pdf pieteikšanās noslēgusies 4 lēmums pieņemts
Ludviga Kundziņa stipendija VMF 130 EUR 1 Stipendijas nolikums.pdf jūnijs - nav noteikta
Alberta Krastiņa stipendija ITF 130 EUR 1 Stipendijas nolikums.pdf jūnijs - nav noteikta
Oļģerta Ozola stipendija TF 130 EUR 1 Stipendijas nolikums.pdf maijs - nav noteikta
Paula Lejiņa stipendija LF 130 EUR 1 Stipendijas nolikums.pdf līdz 15. jūnijam - nav noteikta
Jāņa Berga stipendija LF 130 EUR 1 Stipendijas nolikums.pdf līdz 15. jūnijam - nav noteikta
Jāņa Biķa stipendija VBF 130 EUR 1 Stipendijas nolikums.pdf līdz 30. aprīlim - nav noteikta
Artura Tramdaha stipendija VBF 130 EUR 1 Stipendijas nolikums.pdf līdz 10. maijam - nav noteikta
Pētera Delles stipendija PTF 130 EUR 1 Stipendijas nolikums.pdf maijs - nav noteikta
PTF vārdiskā stipendija PTF 130 EUR 1 Stipendijas nolikums septembris - informācija fakultātes dekanātā
Jāņa Vanaga stipendija ESAF 130 EUR 1 Stipendijas nolikums.pdf līdz 30. aprīlim - informācija fakultātes dekanātā
Pētera Birkerta stipendija ESAF 130 EUR 1 Stipendijas nolikums.pdf aprīlis - informācija fakultātes dekanātā
Latvi Dan Agro stipendija TF , VMF , LF 145 EUR līdz 3 Stipendijas nolikums.pdf pieteikšanās noslēgusies 1 lēmums pieņemts
Jāņa Čakstes stipendija ITF , TF , MF , ESAF , PTF , VMF , VBF , LF 200 EUR 1 Stipendijas nolikums.pdf pieteikšanās noslēgusies 2 lēmums pieņemts
Artūra un Ērikas Gerhardu stipendija TF , MF , PTF , VMF , VBF , LF 145 EUR 1 Stipendijas nolikums.pdf pieteikšanās ir noslēgusies 20 lēmums pieņemts
Latvijas Agronomu biedrības stipendija LF 145 EUR 1 Stipendijas_nolikums.pdf pieteikšanās noslēgusies 4 lēmums pieņemts
LLU zinātnieku vārdiskās balvas stipendija ITF , TF , MF , ESAF , PTF , VMF , VBF , LF balvu katrā nozarē piešķir reizi piecos gados (mācībspēkam) 1 Balvas nolikums.pdf pavasara semestrī - nav noteikta
Mirdzas Oškalnes stipendija ITF , TF , MF , ESAF , PTF , VMF , VBF , LF 1500 EUR 1 Stipendijas nolikums.pdf pavasara semestrī - nav noteikta
Jāņa Rūvalda stipendija ITF , TF , MF , ESAF , PTF , VMF , VBF , LF 200 EUR 1 Stipendijas nolikums.pdf pieteikšanās noslēgusies 3 lēmums pieņemts
Ulda Šalajeva stipendija ITF , TF , MF , PTF , VBF 171 EUR 1 Stipendijas nolikums.pdf pieteikšanās ir noslēgusies 0 nav plānota
Kazimira Špoģa stipendija ESAF nepārsniedz 400 EUR 2 Stipendijas nolikums.pdf pavasara semestrī - nav noteikta
Vagneru ģimenes stipendija TF , VMF , VBF , LF 150 EUR 1 Stipendijas nolikums.pdf pieteikšanās noslēgusies 5 lēmums pieņemts
Valsts finansētā stipendija ITF , TF , MF , ESAF , PTF , VMF , VBF , LF 99.60 EUR vairākiem stipendiātiem Stipendijas nolikums.pdf semestra sākumā fakultātes dekanātā - informācija fakultātes dekanātā
AS "Rīgas Dzirnavnieks" stipendija PTF , LF 100 EUR 2 Stipendijas nolikums.pdf pieteikšanās noslēgusies 1 lēmums pieņemts
LLU Studējošo pašpārvaldes stipendija ITF , TF , MF , ESAF , PTF , VMF , VBF , LF kopējais stipendijas apjoms 200 EUR, kas tiek izmaksāts 5 mēnešu laikā 2 Stipendijas nolikums.pdf pieteikšanās noslēgusies 5 lēmums pieņemts
Alfrēda Seržāna stipendija LF 120 EUR 1 Stipendijas nolikums.pdf līdz 15. jūnijam 1 lēmums pieņemts
Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas stipendija MF , ESAF 500 EUR (vienreizēja izmaksa) 2 Stipendijas nolikums pavasara semestrī - -
Arvīda Kalniņa stipendija MF 130 EUR nav noteikts Stipendijas nolikums.pdf jūnijs - informācija fakultātes dekanātā
SIA "Peri" stipendija VBF 100 EUR 1 Stipendijas nolikums līdz 10. jūnijam - -
  • ITF - Informācijas tehnoloģiju fakultāte
  • MF - Meža fakultāte
  • TF - Tehniskā fakultāte
  • ESAF - Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte
  • PTF - Pārtikas tehnoloģijas fakultāte
  • VMF - Veterinārmedicīnas fakultāte
  • VBF - Vides un būvzinātņu fakultāte
  • LF - Lauksaimniecības fakultāte