Pārlekt uz galveno saturu

Stipendijas nosaukums Fakultāte Stipendijas apmērs mēnesī (EUR) Stipendiju skaits Nolikums Pieteikšanās termiņi Pieteikumu skaits Piešķiršanas komisijas sēdes diena
SIA "Peri" stipendija VBF 100 EUR 1 Stipendijas nolikums pieteikšanās noslēgusies 2 nav noteikta
Kārļa Ulmaņa stipendija ITF , TF , MF , ESAF , PTF , VMF , VBF , LF 300 EUR līdz 4 Stipendijas nolikums pieteikšanās noslēgusies 4 lēmums pieņemts
LLU Senāta stipendija ITF , TF , MF , ESAF , PTF , VMF , VBF , LF 280 EUR 1 Stipendijas nolikums pieteikšanās noslēgusies 8 lēmums pieņemts
Ludviga Kundziņa stipendija VMF 260 EUR 1 Stipendijas nolikums jūnijs - informācija fakultātes dekanātā
Alberta Krastiņa stipendija ITF 260 EUR 1 Stipendijas nolikums jūnijs - informācija fakultātes dekanātā
Oļģerta Ozola stipendija TF 260 EUR 1 Stipendijas nolikums maijs - informācija fakultātes dekanātā
Paula Lejiņa stipendija LF 260 EUR 1 Stipendijas nolikums līdz 15. jūnijam - informācija fakultātes dekanātā
Jāņa Berga stipendija LF 260 EUR 1 Stipendijas nolikums līdz 15. jūnijam - informācija fakultātes dekanātā
Jāņa Biķa stipendija VBF 260 EUR 1 Stipendijas nolikums līdz 30.aprīlim - informācija fakultātes dekanātā
Artura Tramdaha stipendija VBF 260 EUR 1 Stipendijas nolikums līdz 10. maijam - informācija fakultātes dekanātā
Pētera Delles stipendija PTF 260 EUR 1 Stipendijas nolikums maijs - informācija fakultātes dekanātā
LLU fakultāšu vārdiskā (piemiņas) stipendija PTF 130 EUR 1 Stipendijas nolikums septembris - informācija fakultātes dekanātā
Jāņa Vanaga stipendija ESAF 260 EUR 1 Stipendijas nolikums līdz 30. aprīlim - informācija fakultātes dekanātā
Pētera Birkerta stipendija ESAF 260 EUR 1 Stipendijas nolikums aprīlis - informācija fakultātes dekanātā
Latvi Dan Agro stipendija TF , VMF , LF 145 EUR līdz 3 Stipendijas nolikums septembris - nav noteikta
Jāņa Čakstes stipendija ITF , TF , MF , ESAF , PTF , VMF , VBF , LF 320 EUR 1 Stipendijas nolikums pieteikšanās noslēgusies 4 lēmums pieņemts
Artūra un Ērikas Gerhardu stipendija TF , MF , PTF , VMF , VBF , LF 145 EUR 1 Stipendijas nolikums augusts - nav noteikta
Jāņa un Millijas Kāvušu stipendija ITF , TF , MF , ESAF , PTF , VMF , VBF , LF 215 EUR vairākiem stipendiātiem Stipendijas nolikums rudens semestrī - nav noteikta
Latvijas Agronomu biedrības stipendija LF 145 EUR 1 Stipendijas nolikums septembris - nav noteikta
LLU zinātnieku vārdiskās balvas stipendija ITF , TF , MF , ESAF , PTF , VMF , VBF , LF 1175 EUR (vienreizēja izmaksa) 1 Balvas nolikums pavasara semestrī - nav noteikta
Mirdzas Oškalnes stipendija ITF , TF , MF , ESAF , PTF , VMF , VBF , LF 1500 EUR (vienreizēja izmaksa) 1 Stipendijas nolikums pieteikšanās noslēgusies 9 lēmums pieņemts
Jāņa Rūvalda stipendija ITF , TF , MF , ESAF , PTF , VMF , VBF , LF 200 EUR 1 Stipendijas nolikums septembris - nav noteikta
Kazimira Špoģa stipendija ESAF līdz 400 EUR (vienreizēja izmaksa) 2 Stipendijas nolikums pieteikšanās noslēgusies 1 lēmums pieņemts
Vagneru ģimenes stipendija TF , VMF , VBF , LF 150 EUR 1 Stipendijas nolikums rudens semestrī - nav noteikta
Valsts finansētā stipendija ITF , TF , MF , ESAF , PTF , VMF , VBF , LF 200 EUR vairākiem stipendiātiem Stipendijas nolikums katra semestra pirmajā nedēļā - informācija fakultātes dekanātā
AS "Rīgas Dzirnavnieks" stipendija PTF , LF 100 EUR 2 Stipendijas nolikums pavasara semestrī - nav noteikta
LLU Studējošo pašpārvaldes stipendija ITF , TF , MF , ESAF , PTF , VMF , VBF , LF 40 EUR 2 Stipendijas nolikums noslēgusies 5 lēmums pieņemts
Alfrēda Seržāna stipendija LF 120 EUR 1 Stipendijas nolikums augustā 0 nav noteikta
Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas stipendija MF , ESAF , LF 500 EUR (vienreizēja izmaksa) 2 Stipendijas nolikums pieteikšanās noslēgusies 1 nav noteikta
Profesores Baibas Rivžas jubilejas stipendijas ESAF 250 EUR (vienreizēja izmaksa) 1 Stipendijas nolikums pieteikšanās noslēgusies 3 lēmums pieņemts
Arvīda Kalniņa stipendija MF 260 EUR 1 Stipendijas nolikums_58.pdf jūnijs - informācija fakultātes dekanātā
AS "Latvijas Balzams" stipendija PTF 200 EUR 1 Stipendijas nolikums pavasara semestrī - nav noteikta
  • ITF - Informācijas tehnoloģiju fakultāte
  • MF - Meža fakultāte
  • TF - Tehniskā fakultāte
  • ESAF - Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte
  • PTF - Pārtikas tehnoloģijas fakultāte
  • VMF - Veterinārmedicīnas fakultāte
  • VBF - Vides un būvzinātņu fakultāte
  • LF - Lauksaimniecības fakultāte