Pārlekt uz galveno saturu

Stipendijas nosaukums Fakultāte Stipendijas apmērs mēnesī (EUR) Stipendiju skaits Nolikums Pieteikšanās termiņi Pieteikumu skaits Piešķiršanas komisijas sēdes diena
Artūra un Ērikas Gerhardu stipendija TF , MF , PTF , VMF , VBF , LF 200 EUR (uz visu studiju laiku) 1 Stipendijas nolikums no 2. - 20.augustam 0 septembrī
Oļģerta Ozola stipendija TF 260 EUR 1 Stipendijas nolikums maijs - informācija fakultātes dekanātā
Latvi Dan Agro stipendija TF , VMF , LF 145 EUR līdz 3 Stipendijas nolikums septembris - nav noteikta
LLU Senāta stipendija ITF , TF , MF , ESAF , PTF , VMF , VBF , LF 280 EUR 1 Stipendijas nolikums pieteikšanās noslēgusies 8 lēmums pieņemts
Valsts finansētā stipendija ITF , TF , MF , ESAF , PTF , VMF , VBF , LF 200 EUR vairākiem stipendiātiem Stipendijas nolikums katra semestra pirmajā nedēļā - informācija fakultātes dekanātā
LLU Studējošo pašpārvaldes stipendija ITF , TF , MF , ESAF , PTF , VMF , VBF , LF 40 EUR 2 Stipendijas nolikums noslēgusies 5 lēmums pieņemts
Vagneru ģimenes stipendija TF , VMF , VBF , LF 150 EUR 1 Stipendijas nolikums rudens semestrī - nav noteikta
Jāņa un Millijas Kāvušu stipendija ITF , TF , MF , ESAF , PTF , VMF , VBF , LF 215 EUR vairākiem stipendiātiem Stipendijas nolikums rudens semestrī - nav noteikta
Mirdzas Oškalnes stipendija ITF , TF , MF , ESAF , PTF , VMF , VBF , LF 1500 EUR (vienreizēja izmaksa) 1 Stipendijas nolikums pieteikšanās noslēgusies 9 lēmums pieņemts
Jāņa Rūvalda stipendija ITF , TF , MF , ESAF , PTF , VMF , VBF , LF 200 EUR 1 Stipendijas nolikums septembris - nav noteikta
Jāņa Čakstes stipendija ITF , TF , MF , ESAF , PTF , VMF , VBF , LF 320 EUR 1 Stipendijas nolikums pieteikšanās noslēgusies 4 lēmums pieņemts
Kārļa Ulmaņa stipendija ITF , TF , MF , ESAF , PTF , VMF , VBF , LF 300 EUR līdz 4 Stipendijas nolikums pieteikšanās noslēgusies 4 lēmums pieņemts
LLU zinātnieku vārdiskās balvas stipendija ITF , TF , MF , ESAF , PTF , VMF , VBF , LF 1175 EUR (vienreizēja izmaksa) 1 Balvas nolikums pavasara semestrī - nav noteikta
  • ITF - Informācijas tehnoloģiju fakultāte
  • MF - Meža fakultāte
  • TF - Tehniskā fakultāte
  • ESAF - Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte
  • PTF - Pārtikas tehnoloģijas fakultāte
  • VMF - Veterinārmedicīnas fakultāte
  • VBF - Vides un būvzinātņu fakultāte
  • LF - Lauksaimniecības fakultāte