Pārlekt uz galveno saturu
« Atpakaļ pie saraksta

Veterinārmedicīna

Valsts finansēto vietu skaits 50
Studiju līmenis 2. līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids un ilgums
 • Pilna laika studijas: 6 gadi (12 semestri) - € 1500 semestrī
Akreditēta

Akreditēta līdz: 2022-06-30

Izglītības klasifikācijas kods 49640
Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija veterinārārsta kvalifikācija
Studiju programmas apraksts

Studiju programma ietver trīs pamatvirzienus: vesela dzīvnieka organisma uzbūve un funkcijas, dzīvnieku higiēna un labturības (anatomija, histoloģija, fizioloģija, bioķīmija, dzīvnieku higiēna u.c.); dzīvnieku slimību diagnostika, ārstēšana, profilakse un kontrole (klīniskā un vizuālā diagnostika, pataloģija, iekšķīgās slimības, ķirurģija, dzemdniecība, infekcijas un invāzijas slimības u.c.; pārtikas un vides higiēna (pārtikas higiēna un inspekcija, pārtikas infekcijas, pārtikas toksikoloģija u.c.).

Pabeidzot studiju programmu, absolventam ir tiesības turpināt studijas doktorantūrā!

LLU īstenotā veterinārmedicīnas augstākā izglītība ir pilnībā starptautiski atzīta, kas nozīmē, ka tā atbilst Eiropas Veterinārās izglītības novērtējuma sistēmai un Veterinārmedicīnas fakultāte Jelgavā ir viena no vadošajām Eiropas valstu veterinārmedicīnas augstākās izglītības iestādēm. Veterinārmedicīnas augstākā izglītība Latvijā EAEVE starptautisko atzinumu ieguvusi līdz 2026. gadam.

sertifikāts

 

Karjeras iespējas

Absolvējot fakultāti, darba iespējas ir plašas un daudzveidīgas- veterinārajās klīnikās, Pārtikas un veterinārā dienesta iestādēs, veterinārajās laboratorijās, zinātniskajās un mācību iestādēs, veterināro zāļu lieltirgotavās un aptiekās. Veterinārārsta diploms tiek atzīts un nodrošina darba iespējas ikvienā ES valstī.

Uzņemšanas prasības un konkursa kritēriji Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas no 2004.gada
 • Obligāts centralizētais eksāmens latviešu valodā;
 • Obligāts centralizētais eksāmens svešvalodā. Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa vērtējumu, saskaņā ar MK 29.09.2015 noteikumiem Nr.543;
 • Obligāts centralizētais eksāmens matemātikā;
 • Obligāts centralizētais eksāmens vai atestāta/diploma gada atzīme ķīmijā;
 • Obligāts centralizētais eksāmens vai atestāta/diploma gada atzīme bioloģijā.
Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004.gada vai atbrīvotas no CE kārtošanas
 • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens latviešu valodā;
 • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens svešvalodā;
 • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens matemātikā;
 • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens ķīmijā;
 • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens bioloģijā.
Iespējas tālākām studijām maģistrantūrā Bez papildus prasībām: Darba aizsardzība un drošība, Ekonomika, Lauksaimniecība, Pārtikas higiēna, Projektu vadība, Uzņēmējdarbības vadība, Uzturzinātne (kopīgā)
Kontaktinformācija

Studiju programmas direktors:

Asoc. prof., Dr.med.vet. Kaspars Kovaļenko, e-pasts kaspars.kovalenko@llu.lv, tālrunis 63024662.

Apgūstamie studiju kursi