Pārlekt uz galveno saturu
« Atpakaļ pie saraksta

Ainavu arhitektūra un plānošana

Valsts finansēto vietu skaits 25
Studiju līmenis akadēmiskā bakalaura studiju programma
Studiju veids un ilgums
 • Pilna laika studijas: 3,5 gadi (7 semestri) - € 1300 semestrī
Akreditēta

Akreditēta līdz: 2022-06-30

Izglītības klasifikācijas kods 43581
Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija Inženierzinātņu bakalaurs ainavu arhitektūrā
Studiju programmas apraksts

Studenti attīsta zīmēšanas prasmes, telpas izjūtu, iemācās veidot krāsu kompozīcijas, analizēt, plānot, zīmēt, realizēt savas un citu idejas, atpazīt augus, izprast dabu un veidot ainavu; izstrādā projektus un teorētiskās zināšanas nostiprina praksē arhitektūras projektēšanas firmās, pašvaldību iestādēs u.c..

Karjeras iespējas

Absolventi var strādāt arhitektūras projektēšanas firmās, projektu realizēšanā, piedalīties reģionālo un teritoriālplānu izstrādāšanā un pilnveidošanā, ainavu rekonstrukcijā, rekultivācijā, konservācijā un kopšanas plānu izstrādāšanā.

Uzņemšanas prasības un konkursa kritēriji Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas no 2004.gada
 • Obligāts centralizētais eksāmens latviešu valodā;
 • Obligāts centralizētais eksāmens svešvalodā. Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa vērtējumu, saskaņā ar MK 29.09.2015 noteikumiem Nr.543;
 • Obligāts centralizētais eksāmens matemātikā;
 • Obligāts sekmīgi nokārtots LLU iestājpārbaudījums zīmēšanā;
 • Papildus punkti par centralizēto eksāmenu fizikā.
Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004.gada vai atbrīvotas no CE kārtošanas
 • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens latviešu valodā;
 • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens svešvalodā;
 • Obligāts centralizētais eksāmens vai atestāta/diploma gada atzīme matemātikā;
 • Obligāts sekmīgi nokārtots LLU iestājpārbaudījums zīmēšanā;
 • Papildus punkti par atestāta/diploma gada atzīmi fizikā.
Iespējas tālākām studijām maģistrantūrā Bez papildus prasībām: Ainavu arhitektūra un plānošana , Darba aizsardzība un drošība, Ekonomika, Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija, Projektu vadība, Uzņēmējdarbības vadība, Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes
Kontaktinformācija

Studiju programmas direktore:

Profesore, Dr.arch. Natālija Ņitavska, Ainavu arhitektūra un plānošanas katedra, e-pasts: natalija.nitavska@llu.lv, tālrunis: 26442753

Apgūstamie studiju kursi