Pārlekt uz galveno saturu
« Atpakaļ pie saraksta

Pārtikas kvalitāte un inovācijas

Valsts finansēto vietu skaits 20
Studiju līmenis akadēmiskā bakalaura studiju programma
Studiju veids un ilgums
 • Pilna laika studijas: 4 gadi (8 semestri) - € 950 semestrī
Akreditēta

Akreditēta līdz: 2022-06-30

Izglītības klasifikācijas kods 43541
Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija Inženierzinātņu bakalaurs pārtikas zinātnē
Studiju programmas apraksts

Studenti iegūst kompetenci organizēt kvalitātes vadības procesu pārtikas uzņēmumā atbilstoši tiesību aktos noteiktajām prasībām, izstrādāt inovatīvus pārtikas produktus un meklēt risinājumus jau ražošanā ievietoto pārtikas produktu gan receptūru, gan tehnoloģiju pilnveidē, kā arī iegūs zināšanas projektu vadībā, uzņēmējdarbībā un mārketingā.

Karjeras iespējas

Absolventi strādā pārtikas uzņēmumos Kvalitātes nodaļā, Jaunu produktu izstrādes nodaļā, Ražošanas nodaļā un laboratorijās, zinātniski pētnieciskajās iestādēs, valsts pārvaldes un kontroles dienestos.

Uzņemšanas prasības un konkursa kritēriji Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas no 2004.gada
 • Obligāts centralizētais eksāmens latviešu valodā;
 • Obligāts centralizētais eksāmens svešvalodā. Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa vērtējumu, saskaņā ar MK 29.09.2015 noteikumiem Nr.543;
 • Obligāts centralizētais eksāmens matemātikā;
 • Obligāts centralizētais eksāmens vai atestāta/diploma gada atzīme ķīmijā vai dabas zinībās;
 • Papildus punkti par centralizēto eksāmenu bioloģijā.
Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004.gada vai atbrīvotas no CE kārtošanas
 • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens latviešu valodā;
 • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens svešvalodā;
 • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens matemātikā;
 • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme ķīmijā vai dabas zinībās;
 • Papildus punkti par atestāta/diploma gada atzīmi vai centralizēto eksāmenu bioloģijā.
Iespējas tālākām studijām maģistrantūrā Bez papildus prasībām: Darba aizsardzība un drošība, Ekonomika, Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija, Pārtikas higiēna, Pārtikas zinātne, Projektu vadība, Uzņēmējdarbības vadība, Uzturzinātne (kopīgā), Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes
Kontaktinformācija

Studiju programmas direktore:

Asoc.prof., Dr.sc.ing. Dace Kļava, Pārtikas tehnoloģijas katedra, e-pasts: dace.klava@llu.lv

Apgūstamie studiju kursi