Pārlekt uz galveno saturu
« Atpakaļ pie saraksta

Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība

Valsts finansēto vietu skaits 35
Studiju līmenis profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids un ilgums
 • Pilna laika studijas: 4 gadi (8 semestri) - € 800 semestrī
 • Nepilna laika studijas: 5 gadi (10 semestri) - € 600 semestrī
Akreditēta

Akreditēta līdz: 2024-06-30

Izglītības klasifikācijas kods 42811
Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija Profesionālais bakalaurs uzņēmējdarbībā un restorānu un viesnīcu vadītāja kvalifikācija
Studiju programmas apraksts

Studenti apgūst zināšanas par restorānu un viesnīcu darba organizāciju, kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu klientiem, apgūst prasmes un iemaņas uzņēmumu vadīšanā, ēdienu gatavošanas tehnoloģijā.

Karjeras iespējas

Absolventi var organizēt un vadīt darbu sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos, viesnīcās, viesu namos u.c..

Uzņemšanas prasības un konkursa kritēriji Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas no 2004.gada
 • Obligāts centralizētais eksāmens latviešu valodā;
 • Obligāts centralizētais eksāmens svešvalodā. Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa vērtējumu, saskaņā ar MK 29.09.2015 noteikumiem Nr.543;
 • Obligāts centralizētais eksāmens matemātikā;
 • Obligāts centralizētais eksāmens vai atestāta/diploma gada atzīme ķīmijā vai dabas zinībās;
 • Papildus punkti par centralizēto eksāmenu bioloģijā.
Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004.gada vai atbrīvotas no CE kārtošanas
 • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens latviešu valodā;
 • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens svešvalodā;
 • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens matemātikā;
 • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme ķīmijā vai dabas zinībās;
 • Papildus punkti par atestāta/diploma gada atzīmi bioloģijā.
Iespējas tālākām studijām maģistrantūrā Bez papildus prasībām: Darba aizsardzība un drošība, Ekonomika, Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija, Pārtikas higiēna, Pārtikas zinātne, Projektu vadība, Uzņēmējdarbības vadība, Uzturzinātne (kopīgā)
Kontaktinformācija

Studiju programmas direktore:

Profesore, Dr.sc.ing. Ilze Beitāne, Uztura katedra, e-pasts: ilzeb@llu.lv

Apgūstamie studiju kursi