Pārlekt uz galveno saturu
« Atpakaļ pie saraksta

Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari (Pieteikšanās 2019./2020. studiju gadam netiks realizēta)

Studiju līmenis profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids un ilgums
  • Pilna laika studijas: 4 gadi (8 semestri) - € 600 semestrī
Akreditēta

Akreditēta līdz: 2023-12-31

Izglītības klasifikācijas kods 42345
Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija Profesionālais bakalaura grāds sabiedrības vadībā un ārējo sakaru struktūrvienības vadītāja kvalifikācija
Studiju programmas apraksts

Studenti apgūst zināšanas, kas ļauj kļūt par augsti kvalificētiem ārējo sakaru struktūrvienību vadītājiem darbam valsts un privātajos uzņēmumos.

Karjeras iespējas

Absolventi var strādāt Latvijas un ārvalstu organizācijās, veidot to ārējos sakarus, pētīt iekšējo un ārējo tirgu atbilstošajā nozarē, plānot un vadīt darījumus, kā arī īstenot komunikāciju ar Latvijas un ārvalstu partneriem.

Uzņemšanas prasības un konkursa kritēriji Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas no 2004.gada
  • Obligāts centralizētais eksāmens latviešu valodā;
  • Obligāts centralizētais eksāmens svešvalodā. Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa vērtējumu, saskaņā ar MK 29.09.2015 noteikumiem Nr.543;
  • Obligāts centralizētais eksāmens vai atestāta/diploma gada atzīme vēsturē.
Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004.gada vai atbrīvotas no CE kārtošanas
  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens latviešu valodā;
  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens svešvalodā;
  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens vēsturē.
Iespējas tālākām studijām maģistrantūrā Bez papildus prasībām: Darba aizsardzība un drošība, Ekonomika, Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija, Projektu vadība, Uzņēmējdarbības vadība
Kontaktinformācija

Studiju programmas direktore:

Docente, Dr.oec. Dace Kaufmane, Sociālo un humanitāro zinātņu institūts, e-pasts: dace.kaufmane@llu.lv, tālrunis: 29904840

Apgūstamie studiju kursi