Pārlekt uz galveno saturu
« Atpakaļ pie saraksta

Meža ekoloģija un mežkopība (Pieteikšanās 2018./2019. studiju gadam netiks realizēta)

Valsts finansēto vietu skaits 6
Studiju līmenis akadēmiskā maģistra studiju programma
Studiju veids un ilgums
  • Pilna laika studijas: 2 gadi (4 semestri) - € 1020 semestrī
Akreditēta

Akreditēta līdz: 2019-05-16

Izglītības klasifikācijas kods 45623
Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija Mežzinātņu maģistra grāds (Mg.silv.)
Studiju programmas mērķis

Augstas kvalifikācijas akadēmiski izglītoti speciālisti zinātniskam un pedagoģiskam darbam LLU vai vidējās speciālās izglītības iestādēs, profesionālam un vadošam darbam valsts vai pašvaldību institūcijās, konsultatīvajā dienestā, ar meža nozari saistītos valsts, pašvaldības vai privātos uzņēmumos, kuri:

  • ir kompetenti risināt nozares zinātnes un prakses problēmas;
  • pārzina nozares attīstības tendences un ar to saistīto zinātņu nozaru problēmas;
  • prot patstāvīgi lietot zinātniskā darba metodes;
  • prot praktiski lietot pedagoģijas un psiholoģijas pamatzināšanas.

Specializācijas virzieni: meža ekoloģija, mežkopība, dendroloģija, meža aizsardzība, meža atjaunošana, meža taksācija un ierīcība, meža botānika.

Iepriekšējā izglītība

Bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība mežzinātnē, lauksaimniecības zinātnē, bioloģijā, vides zinātnē, ģeogrāfijā, datorzinātnē un ekonomikā.

Pamatstudiju programmas „Mežzinātne” absolventi konkursā saņem divas papildus balles.

LLU pamatstudiju programmas, kuru absolventi var studēt šajā studiju programmā Bez papildprasībām: Datorvadība un datorzinātne, Ekonomika, Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai, Komercdarbība un uzņēmuma vadība, Lauksaimniecība, Mežzinātne, Vide un ūdenssaimniecība
Kontaktinformācija

Studiju programmas direktore:

Profesore, Dr.silv. Olga Miezīte, Mežkopības katedra, e-pasts: olga.miezite@llu.lv, tālrunis: 63026322

Apgūstamie studiju kursi