Pārlekt uz galveno saturu
« Atpakaļ pie saraksta

Meža ekonomika un politika (Pieteikšanās 2018./2019. studiju gadam netiks realizēta)

Valsts finansēto vietu skaits 7
Studiju līmenis akadēmiskā maģistra studiju programma
Studiju veids un ilgums
  • Pilna laika studijas: 2 gadi (4 semestri) - € 1020 semestrī
Akreditēta

Akreditēta līdz: 2019-05-16

Izglītības klasifikācijas kods 45623
Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija Mežzinātņu maģistra grāds (Mg.silv.)
Studiju programmas mērķis

Augsta līmeņa akadēmiski izglītoti speciālisti darbam meža un saistīto nozaru uzņēmumos, valsts un pašpārvaldes institūcijās, pedagoģiskajam un zinātniskajam darbam nozares izglītības un zinātniskajās iestādēs.

Specializācijas virzieni: meža politika, meža nozares ekonomika, uzņēmējdarbība meža nozarē, meža prečzinība, mežmateriālu loģistika, tirgzinības. 

Iepriekšējā izglītība

Bakalaura grāds vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība mežzinātnes, mežrūpniecības, kokapstrādes, ekonomikas, uzņēmējdarbības vai politikas zinātņu specialitātē.

Pamatstudiju programmu „Kokapstrāde”, „Mežzinātne” un „Mežinženieris” absolventi konkursā saņem divas papildus balles. 

LLU pamatstudiju programmas, kuru absolventi var studēt šajā studiju programmā Bez papildprasībām: Ekonomika, Kokapstrāde, Komercdarbība un uzņēmuma vadība, Mežinženieris, Mežzinātne Izpildot papildprasības: Lauksaimniecība
Kontaktinformācija

Studiju programmas direktors:

Profesors, Dr.silv. Dagnis Dubrovskis, Meža izmantošanas katedra, e-pasts: dagnis.dubrovskis@llu.lv, tālrunis: 63020010

Apgūstamie studiju kursi