Pārlekt uz galveno saturu
« Atpakaļ pie saraksta

Pārtikas higiēna

Valsts finansēto vietu skaits 7
Studiju līmenis profesionālā maģistra studiju programma
Studiju veids un ilgums
  • Pilna laika studijas: 1,2 gadi - € 950 semestrī
Akreditēta

Akreditēta līdz: 2022-06-30

Izglītības klasifikācijas kods 47640
Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija Profesionālais maģistra grāds pārtikas higiēnā (Mag.cib.hyg.)
Studiju programmas mērķis

Studiju programmas mērķis ir sagatavot augstas kvalifikācijas speciālistus pārtikas kvalitātes jomā, kuri pārzina Latvijas, Eiropas Savienības un starptautisko organizāciju pieņemtos principus visos pārtikas aprites posmos un kuri spēj veikt uzraudzību un kontroli LR Pārtikas un veterinārajā dienestā, tā reģionālajās pārvaldēs, sanitārajā robežinspekcijā.

 

LLU īstenotā veterinārmedicīnas augstākā izglītība ir pilnībā starptautiski atzīta, kas nozīmē, ka tā atbilst Eiropas Veterinārās izglītības novērtējuma sistēmai un Veterinārmedicīnas fakultāte Jelgavā ir viena no vadošajām Eiropas valstu veterinārmedicīnas augstākās izglītības iestādēm. Veterinārmedicīnas augstākā izglītība Latvijā EAEVE starptautisko atzinumu ieguvusi līdz 2026. gadam.

 
Iepriekšējā izglītība

Bakalaura grāds vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība veterinārmedicīnā, medicīnā, pārtikas zinātnē un pārtikas produktu tehnoloģijā, ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbībā (LLU absolventi), lauksaimniecībā, bioloģijā vai ķīmijā, kas iegūts studiju programmās, kuru ilgums pilna laika studijās ir vismaz četri gadi (160 KP).

LLU pamatstudiju programmas, kuru absolventi var studēt šajā studiju programmā Bez papildprasībām: Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība, Lauksaimniecība, Pārtikas kvalitāte un inovācijas, Pārtikas produktu tehnoloģija, Veterinārmedicīna
Kontaktinformācija

Studiju programmas direktore:

Asociētā profesore, Dr. med.vet. Dace Keidāne, Pārtikas un vides higiēnas institūts, e-pasts: dace.keidane@llu.lv, tālrunis: 63021946

Apgūstamie studiju kursi