Pārlekt uz galveno saturu
« Atpakaļ pie saraksta

Ainavu arhitektūra un plānošana

Valsts finansēto vietu skaits 17
Studiju līmenis profesionālā maģistra studiju programma
Studiju veids un ilgums
  • Pilna laika studijas: 1 gads (2 semestri) vai 2 gadi (4 semestri) - € 1400 semestrī
Akreditēta

Akreditēta līdz: 2022-06-30

Izglītības klasifikācijas kods 47581
Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija Profesionālais maģistra grāds ainavu arhitektūrā vai profesionālais maģistra grāds ainavu arhitektūrā (Mg.arch.) un ainavu arhitekta kvalifikācija
Studiju programmas mērķis

Nodrošināt studējošos ar profesionālo zināšanu un prasmju kopumu, kas nepieciešams, lai uzsāktu praktisko darbību ainavu arhitektūras jomā. Kā speciālistiem, kas ir spējīgi patstāvīgi vai darba grupās veikt ainavu, publisko un privāto ārtelpu labiekārtojuma un apstādījumu izpēti, analīzi, attīstības plānošanu, atjaunošanu un pārvaldīšanu.

Karjeras iespējas

Augstas kvalifikācijas speciālisti zinātniskam, profesionālam un pedagoģiskam, kā arī vadošam darbam ainavu arhitektūras un plānošanas nozarē, kuri iegūtās zināšanas izmanto risinot ainavas ekoloģiskās, estētiskās un sociālās problēmas kultūras un dabas mantojuma saglabāšanā un ainavas ilgtspējības nodrošināšanā.

Iepriekšējā izglītība

Akadēmiskais vai profesionālais bakalaura grāds vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība ainavu arhitektūrā.

LLU pamatstudiju programmas, kuru absolventi var studēt šajā studiju programmā Bez papildprasībām: Ainavu arhitektūra un plānošana
Kontaktinformācija

Studiju programmas direktore:

Profesore, Dr.arch. Natālija Ņitavska, Ainavu arhitektūras un plānošanas katedra, e-pasts: natalija.nitavska@llu.lv, tālrunis: 26442753

Apgūstamie studiju kursi