Pārlekt uz galveno saturu
« Atpakaļ pie saraksta

Uzturzinātne (kopīgā)

Valsts finansēto vietu skaits 10
Studiju līmenis akadēmiskā maģistra studiju programma
Studiju veids un ilgums
  • Pilna laika studijas: 2 gadi (4 semestri) - € 1100 semestrī
Akreditēta

Akreditēta līdz: 2021-12-31

Izglītības klasifikācijas kods 45722
Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija Veselības zinātņu maģistra grāds uzturzinātnē (Mg.sc.sal.)
Studiju programmas mērķis

Savstarpēji sadarbojoties ar Latvijas universitāti un Rīgas Stradiņa universitāti sagatavot kvalificētus uzturzinātnes speciālistus, kuri spēj veikt zinātniskās pētniecības darbu uztura, pārtikas, bioķīmijas un toksikoloģijas jomā, analizēt un ģenerēt jaunas idejas un alternatīvas pieejas uzturzinātnē sabiedrības veselības veicināšanai un ar uzturu saistīto slimību aizkavēšanai, īstenojot Pasaules Veselības organizācijas, Eiropas Savienības un Latvijas uzturpolitikas mērķus.

Iepriekšējā izglītība

Augstākā profesionālā izglītība, bakalaura vai maģistra grāds medicīnā vai zobārstniecībā, māszinībās, bioloģijā, ķīmijā, pārtikas zinātnē un pārtikas produktu tehnoloģijā, ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbībā (LLU absolventi), sporta pedagoģijā, veterinārmedicīnā.

LLU pamatstudiju programmas, kuru absolventi var studēt šajā studiju programmā Bez papildprasībām: Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība, Pārtikas kvalitāte un inovācijas, Pārtikas produktu tehnoloģija, Veterinārmedicīna
Kontaktinformācija

Studiju programmas direktore:

Profesore, Dr.sc.ing. Inga Ciproviča, Pārtikas tehnoloģijas katedra, e-pasts: inga.ciprovica@llu.lv

Apgūstamie studiju kursi
1. studiju gads