Pārlekt uz galveno saturu
« Atpakaļ pie saraksta

Ekonomika

Valsts finansēto vietu skaits 50
Studiju līmenis akadēmiskā maģistra studiju programma
Studiju veids un ilgums
  • Pilna laika studijas: 2 gadi (4 semestri) - € 800 semestrī
Akreditēta

Akreditēta līdz: 2021-06-30

Izglītības klasifikācijas kods 45311
Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija Sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā (Mg. oec.)
Studiju programmas mērķis

Nodrošināt studentiem akadēmiskas, nacionālā un starptautiskajā līmenī konkurētspējīgas zināšanas, atbilstošas prasmes un kompetenci, ekonomikas procesu analītiskai izvērtēšanai ilgtspējīgas attīstības kontekstā, attīstot pētnieciskās prasmes zinātniskajam un akadēmiskajam darbam.

Specializācijas virzieni: bizness un loģistika, finanšu menedžments un grāmatvedība, ilgtspējīga teritorijas attīstība un mārketings (specializācijas virzienu izvēlas pirmā semestra laikā, uzsākot studijas).

 

Studiju programmas "Ekonomika" studiju plāns

 

Kontaktnodarbības notiek ceturtdienās (pēcpusdienā) un sestdienās.

Karjeras iespējas

Programmas absolventi var turpināt studijas doktorantūras programmās.

Iepriekšējā izglītība
  • bakalaura grāds ekonomikas studiju virzienā;
  • bakalaura grāds atšķirīgā studiju virzienā;
  • augstākā profesionālā izglītība studiju programmā, kura dod tiesības turpināt studijas maģistrantūrā;
  • augstākā izglītība jebkurā nozarē līdz 1995.gadam.
LLU pamatstudiju programmas, kuru absolventi var studēt šajā studiju programmā Bez papildprasībām: Ainavu arhitektūra un plānošana, Būvniecība, Datorvadība un datorzinātne, Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība, Ekonomika, Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai, Kokapstrāde, Komercdarbība un uzņēmuma vadība, Lauksaimniecība, Lauksaimniecības inženierzinātne, Lietišķā enerģētika, Mašīnu projektēšana un ražošana, Mežinženieris, Mežzinātne, Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija, Pārtikas kvalitāte un inovācijas, Pārtikas produktu tehnoloģija, Veterinārmedicīna, Vide un ūdenssaimniecība, Zemes ierīcība un mērniecība
Kontaktinformācija

Programmas direktore: profesore, Dr.oec., Modrīte Pelše, tālrunis 29483220, 63021041, e-pasts: modrite.pelse@llu.lv

Apgūstamie studiju kursi