Pārlekt uz galveno saturu
« Atpakaļ pie saraksta

Uzņēmējdarbības vadība

Valsts finansēto vietu skaits 7
Studiju līmenis profesionālā maģistra studiju programma
Studiju veids un ilgums
  • Pilna laika studijas: 1,5 gadi (3 semestri) vai 2 gadi (4 semestri) - € 750 semestrī
Akreditēta

Akreditēta līdz: 2021-06-30

Izglītības klasifikācijas kods 47345
Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija Profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbībā un vadīšanā (MBA) vai profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbībā un vadīšanā (MBA) un uzņēmumu un iestāžu vadītāja kvalifikācija
Studiju programmas mērķis

Sagatavot augsta, profesionālā līmeņa starpdisciplināru (lauksaimniecība, reģionālā attīstība, pārvaldības sistēmas, ražošana un pārstrāde) tautsaimniecības nozaru uzņēmējdarbības un vadīšanas speciālistus ar augstākā līmeņa vadītāja kvalifikāciju.

Absolventi ir augsta profesionālā līmeņa uzņēmējdarbības un vadīšanas speciālisti ar starpdisciplinārām prasmēm un zināšanām, kas dod iespēju strādāt komercsabiedrībās jebkurā tautsaimniecības nozarē, kā arī par vidējā un augstākā līmeņa vadītājam iestādēs, organizācijās un starptautiskās kompānijās Latvijā, Eiropas Savienībā un pasaulē.

Kontaknodarbības notiek piektdienās un sestdienās. 

Iepriekšējā izglītība

Profesionālais vai akadēmiskais bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība.

LLU pamatstudiju programmas, kuru absolventi var studēt šajā studiju programmā Bez papildprasībām: Ainavu arhitektūra un plānošana, Būvniecība, Būvniecība (2.līmeņa), Datorvadība un datorzinātne, Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība, Ekonomika, Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai, Kokapstrāde, Komercdarbība un uzņēmuma vadība, Lauksaimniecība, Lauksaimniecības inženierzinātne, Lietišķā enerģētika, Mašīnu projektēšana un ražošana, Mežinženieris, Mežzinātne, Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija, Pārtikas kvalitāte un inovācijas, Pārtikas produktu tehnoloģija, Veterinārmedicīna, Vide un ūdenssaimniecība, Zemes ierīcība un mērniecība
Kontaktinformācija

Studiju programmas direktore:

Profesore, Dr.oec. Andra Zvirbule, Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts, e-pasts: andra.zvirbule@llu.lv, tālrunis: 26442235

Apgūstamie studiju kursi