Pārlekt uz galveno saturu
« Atpakaļ pie saraksta

Darba aizsardzība un drošība

Studiju līmenis profesionālā maģistra studiju programma
Studiju veids un ilgums
  • Nepilna laika studijas: 2,5 gadi (5 semestri) - € 850 semestrī
Akreditēta

Akreditēta līdz: 2024-06-30

Izglītības klasifikācijas kods 47862
Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija Profesionālais maģistrs darba aizsardzībā un darba aizsardzības vecākā speciālista kvalifikācija
Studiju programmas mērķis

Sagatavot augstas kvalifikācijas speciālistus zinātniskam, pedagoģiskam, kā arī profesionālam un vadošam darbam, kuri labi orientējas zinātniskajos pētījumos un ir kompetenti risināt jautājumus, kas saistīti ar darba vidi, darba aizsardzības un drošības problēmam.

Profesionāli veikt darba vides iekšējo uzraudzību, izveidot, analizēt un pilnveidot darba aizsardzības sistēmu, pieņemt lēmumus darba aizsardzības sistēmas reorganizācijai.

Iepriekšējā izglītība

Bakalaura grāds, otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai pabeigta augstākā izglītība līdz 1995. gadam.

LLU pamatstudiju programmas, kuru absolventi var studēt šajā studiju programmā Bez papildprasībām: Ainavu arhitektūra un plānošana, Būvniecība, Būvniecība (2.līmeņa), Datorvadība un datorzinātne, Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība, Ekonomika, Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai, Kokapstrāde, Komercdarbība un uzņēmuma vadība, Lauksaimniecība, Lauksaimniecības inženierzinātne, Lietišķā enerģētika, Mašīnu projektēšana un ražošana, Mežinženieris, Mežzinātne, Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija, Pārtikas kvalitāte un inovācijas, Pārtikas produktu tehnoloģija, Veterinārmedicīna, Vide un ūdenssaimniecība, Zemes ierīcība un mērniecība
Kontaktinformācija

Studiju programmas direktors:

Asoc. prof., Dr.silv. Linards Sisenis, Meža izmantošanas katedra, e-pasts: linards.sisenis@llu.lv, tālrunis: 22012770

 

Apgūstamie studiju kursi