Pārlekt uz galveno saturu

Izsoles

Valsts nekustamais īpašums Kristapa Helmaņa ielā 1, Jelgavā, kadastra numurs 0900 027 0142 tiek pārdots izsolē

Valsts nekustamais īpašums ar kadastra numuru 0900 027 0142, kas sastāv no zemes vienības 1552 m² platībā ar kadastra apzīmējumu 0900 027 0142 un būves ar kopējo platību 577,4 m², būves kadastra apzīmējums 0900 027 0142 001.

Izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa

Nekustamā īpašuma pirkuma līgums

Pieņemšanas - nodošanas akts

 

Valsts nekustamais īpašums Lielā ielā 19A, Jelgavā, kadastra numurs 0900 001 0108 tiek pārdots izsolē

Valsts nekustamais īpašums ar kadastra numuru 0900 001 0108, kas sastāv no zemes vienības 3138 m² platībā ar kadastra apzīmējumu 0900 001 0108 un būves ar kopējo platību 858,7 m², būves kadastra apzīmējums 0900 001 0108 001.

Izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa

Nekustamā īpašuma pirkuma līgums

Pieņemšanas - nodošanas akts

 

Nekustamais īpašums Medniekmāja, kadastra numurs 4676 503 0001 tiek pārdots izsolē

Uz Latvijas Lauksaimniecības universitātes vārda (vienotais reģistrācijas numurs 90000041898) ierakstītais nekustamais īpašums ar kadastra numuru 4676 503 0001, kas sastāv no divām būvēm - būves (pirts) kadastra apzīmējums 4676 003 0163 001, kopējā platība 98,1 m² un būves (nojume) kadastra apzīmējums 4676 003 0163 002, kopējā platība 114,1 m²,  “Medniekmāja”, Lielauces pagastā, Auces novadā.

Izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa

Nekustamā īpašuma pirkuma līgums

Pieņemšanas - nodošanas akts