Pārlekt uz galveno saturu

LLU Informatīvā sistēma

LLU IS

Pieteikšanas brīvās izvēles studiju kursiem 2017./2018. st. gadam

Laika posmā no 27.02.17. - 05.03.17. notiek 2. kārta pieteikšanās brīvās izvēles kuriem 2017./2018. st.g.

Šajā laikā Jūs varat:

  • mainīt savu izvēli LLU IS par brīvās izvēles kursiem 2017./2018. studiju gadam (! ja esat pieteikušies uz tiem kursiem, kuros nodarbības netiks plānotas nepietiekoša studentu skaita dēļ);

  • pieteikties brīvās izvēles kursiem 2017./2018. studiju gadam, ja tam paredzētajā laikā to vēl neesat izdarījuši.

Brīvās izvēles studiju kusri kuri netiks plānoti 2017./2018.

LLU pieteikšanās rezultāti brīvās izvēles studiju kursi 2017. rudens2018. pavasaris

LLU IS lietotājkontu izsniegšana

LLU studējošie un darbinieki var saņemt savu LLU IS lietotājkontu Jelgavas pils 112. telpā katru darba dienu no pulksten 9 līdz 16 (pusdienu pārtraukums no pulksten 12 līdz 13).

Saņemtais lietotājkonts, pēc vienreizējās paroles nomaiņas, darbojas arī:

  • e-studiju sistēmā,
  • LLU e-pastā,
  • Internetā (arī dienesta viesnīcās),
  • bibliotēkas abonētajās e-grāmatu, e-žurnālu un izmēģinājumu datu bāzēs.

Ja lietotājkonts saņemts, studējot pamatstudijās, tas saglabājas arī maģistra un doktora studiju laikā.

Biežāk uzdotie jautājumi

Ja esat aizmirsis/pazaudējis savu LLU IS lietotājkonta paroli.
Nāciet uz Jelgavas pils 112.telpu vai zvaniet 63005668, Iekšējā līnija: 146, 145.

Ar pilī iedotā lietotājkonta datiem nav iespējams pieslēgties LLU IS.
Pārliecinieties vai lietotājvārdu (login) un paroli ievadot ievērojat lielos un mazos burtus. Varbūt sajaukts, piemēram, cipars "1" ar mazo burtu "l" vai mazo burtu "l" ar lielo burtu "I".
Kā pieslēgties un nomainīt paroli LLU IS lasiet šeit.

Studiju vai personas dati sistēmā ir nepareizi.
Informējiet par to savas fakultātes dekanāta lietvedi, jo tikai viņa drīkst labot šos datus.