Pārlekt uz galveno saturu

Numurs Sakārtot dilstošā secībā Nosaukums
LLU/2017/108/mi Liftu tehniskā apkope un avāriju apkalpošana LLU objektos
LLU2017/47-B/objekti Meža fakultātes mācību korpusa telpu grupas Nr.33 remonts unlogu nomaiņa telpās Nr.24,26
LLU/2017/104/ak Pētniecības pakalpojuma iepirkums projektam “Strukturētas zivju masas (farša) ražošana no Baltijas jūras zivīm un tā izmantošana zivju produktos, projekta Nr.16-00-F01101-000005”
LLU/2017/103/mi LLU sporta nama sporta spēļu zāles aprīkojuma piegāde
LLU2017/42-B/PAI LLU Ražošanas un apmācības centra ēkas pārbūve, siltumnīcas un tehnikas novietnes būvniecība Augu aizsardzības zinātnes institūta vajadzībām un LLU TF Alternatīvo degvielu zinātniskās laboratorijas telpu izbūve. ERAF projekts 1.1.1.4/17/I/003 “LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju infrastruktūras attīstība un institucionālās kapacitātes stiprināšana”
LLU/2017/46-U/AK Būvuzraudzības pakalpojumi LLU Ražošanas un apmācības centra ēkas pārbūvei, siltumnīcas un tehnikas novietnes būvniecībai Augu aizsardzības zinātnes institūta vajadzībām un LLU TF Alternatīvo degvielu zinātniskās laboratorijas izbūvei" ERAF projekts 1.1.1.4/17/I/003 "LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju infrastruktūras attīstība un institucionālās kapacitātes stiprināšana"
LLU/2017/102/ak Komandējumu pakalpojumu nodrošināšana LLU vajadzībām
LLU2017/45-U/objekti Būvuzraudzības pakalpojumi LLU ZMC "Mušķi" staļļa atjaunošanai un kūtsmēslu novietnes būvniecībai
LLU/2017/44-U/AK Būvuzraudzības pakalpojumi energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbiem LLU 6.dienesta viesnīcā Pētera ielā 1, Jelgavā
LLU/2017/41-B/objekti LLU ZMC "Mušķi"staļļa atjaunošana un kūtsmēslu novietnes būvniecība
LLU/2017/99/mi Zemes ierīcības projekta izstrāde un zemes vienību kadastrālā uzmērīšana, jaunu zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana
LLU/2017/43-B/AK Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi LLU 6.dienesta viesnīcā Pētera ielā 1, Jelgavā
LLU/2017/97/ak Ganību airenes ploiditātes noteikšana projekta „Ganību airenes pirmsselekcijas materiāla izvērtēšana” realizācijai
LLU/2017/95/ak Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana LLU 9.dienesta viesnīcas vajadzībām ZM subsīdiju Nr. S313 ietvaros
LLU/2017/94/AK Veterināro medikamentu un materiālu piegāde LLU VMF vajadzībām ERAF projekta “Govju ģenētisko resursu saglabāšana Latvijā pielietojot embriju transferenci un ar to saistītās biotehnoloģijas" (BioReproLV) ietvaros
LLU/2017/93/AK Zinātnisko laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde LLU LF vajadzībām ERAF projekta „LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana” ietvaros
LLU/2017/91/AK Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde LLU LF vajadzībām