Pārlekt uz galveno saturu

Numurs Sakārtot dilstošā secībā Nosaukums
LLU2018/13-B/objekti LLU Meža fakultātes mācību korpusa 5.stāva telpu 55., 56. remonts un mācību korpusa logu nomaiņa un logu aiļu apdare.
LLU/2018/92/mi Suvenīru un reprezentatīvo materiālu iegāde un apdruka Latvijas Lauksaimniecības tēla popularizēšanas veicināšanai
LLU2018/11-R/objekti PĀRTRAUKTS -LLU Meža fakultātes mācību korpusa logu nomaiņa un logu aiļu apdare
LLU/2018/90/mi Individuālās saimniecības nepārtrauktā barošanas avota sistēmas iekārtu piegāde LLU TF vajadzībām projekta L259 ietvaros
LLU/2018/88/AK (E-konkurss) Automātiskā piena sastāva analizatora piegāde ERAF projekta „LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana”, Nr.1.1.1.4./17./I/003 ietvaros
LLU/2018/87/AK (E-konkurss) Pašgājējiekārtas iegāde AAZI vajadzībām ERAF projekta “LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana”, Nr.1.1.1.4./17./I/003 ietvaros
LLU/2018/86/AK (E-konkurss) Meteoroloģisko staciju piegāde AAZI vajadzībām ERAF projekta “LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana”, Nr.1.1.1.4./17./I/003 ietvaros
LLU/2018/85/AK (E-konkurss) Mikroskopu piegāde AAZI vajadzībām ERAF projekta “LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana”, Nr.1.1.1.4./17./I/003 ietvaros
LLU/2018/84/ak (E-konkurss) Dažādu analīžu veikšana LLU projektu darbības nodrošināšanai
LLU/2018/83/mi Dažādu šķirņu jēru iegāde un nobarošana ZM projekta S332 īstenošanai
LLU/2018/82/mi LLU PTF Studiju un zinātnes centra laboratorijas iekārtu apkope un remonts ar nepieciešamajiem materiāliem
LLU/2018/81 (E-konkurss) Būvuzraudzības pakalpojumi LLU Tehniskās fakultātes mācību korpusa daļas energoefektivitātes paaugstināšanai un būvkonstrukciju pārbūvei
LLU2018/11-B/AR (E-konkurss) LLU Tehniskās fakultātes mācību korpusa daļas energoefektivitātes paaugstināšana un būvkonstrukciju pārbūve
LLU/2018/75/AK (E-konkurss) Interaktīvas sistēmas sensoro testu veikšanai un iegūto datu apkopošanai iegāde ERAF projekta „LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana”, Nr.1.1.1.4./17./I/003 ietvaros
LLU/2018/74/AK (E-konkurss) Ģenētiskā analizatora un citu zinātniskās laboratorijas aparatūras piegāde BZL vajadzībām ERAF projekta “LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana” ietvaros
LLU/2018/71/AK (E-konkurss) Mikroskopu piegāde LLU VMF vajadzībām ERAF projekta “Govju ģenētisko resursu saglabāšana Latvijā pielietojot embriju transferenci un ar to saistītās biotehnoloģijas" (BioReproLV) ietvaros