Pārlekt uz galveno saturu

Numurs Sakārtot dilstošā secībā Nosaukums
LLU2017/4-B/objekti Sporta zāles grīdas nomaiņa LLU sporta nama zālē Raiņa ielā , Jelgavā
LLU/2017/57/mi Krēslu piegāde LLU PTF Studiju un zinātnes centram
LLU/2017/55/mi Jaunas piekabes piegāde MPS “Pēterlauki” saimnieciskās darbības nodrošināšanai
LLU/2017/54/mi Iesaistīto pušu un mērķa grupu līdzdalība Bērzes upes baseina ekosistēmas uzlabošanai, pielietojot sociālās mācīšanās pieeju BONUS programmas projekta MIRACLE ietvaros
LLU/2017/53/mi SEG emisiju mērījumiem nepieciešamo papildmateriālu un kalibrācijas gāzu iegāde Līguma Nr. 3.2.-10/38 (LLU projekta kods K56) ietvaros
LLU2017/17-U/PAI PĀRTRAUKTS-Būvuzraudzības pakalpojumi LLU Zemkopības institūta Laukkopības laboratorijas ēkas atjaunošanai ERAF projekta "LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana"ietvaros
LLU/2017/16-B/PAI PĀRTRAUKTS-LLU Zemkopības institūta Laukkopības laboratorijas ēkas atjaunošana ERAF projekta “LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana" ietvaros
LLU/2017/50/AK Veterināro medikamentu piegāde LLU Veterinārās klīnikas un VMF vajadzībām
LLU/2017/49/AK Dažādu humāno medikamentu piegāde LLU Veterinārās klīnikas un VMF vajadzībām
LLU/2017/48/AK Dabasgāzes piegāde Latvijas Lauksaimniecības universitātes vajadzībām