Pārlekt uz galveno saturu

Numurs Sakārtot dilstošā secībā Nosaukums
LLU/2017/84/AK Zinātnisko laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde LLU VBF un MF vajadzībām ERAF projekta „LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana” ietvaros
LLU/2017/83/AK Precīzās mežsaimniecības un Mežkopības laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde ERAF projekta „LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana” ietvaros
LLU/2017/82/AK Dažādu mikroskopu, mikrotoma un mikroorganismu kolonu skaitītāja piegāde LLU LF vajadzībām ERAF projekta „LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana” ietvaros
LLU/2017/81/AK Portatīva spektrometra un analizatora piegāde LLU LF vajadzībām ERAF projektsa „LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana” ietvaros
LLU/2017/80/AK Datorprogrammu piegāde ERAF projekta „LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana” ietvaros
LLU/2017/79/AK Zinātnisko laboratorijas iekārtu piegāde LLU PTF vajadzībām ERAF projekta „LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana” ietvaros
LLU/2017/78/AK Mācību klases aprīkojuma (3D printera komplekts) un mācību materiālu piegāde projekta „Creation of Joint GI Education to Increase Job Opportunities in Region” (GISEDU), LLI-206 ietvaros
LLU/2017/77/ak Laboratoriskās izmeklēšanas pakalpojumi ERAF projekta “Govju ģenētisko resursu saglabāšana Latvijā Pielietojot embriju transferenci un ar to saistītās biotehnoloģijas” (BioReproLV) vajadzībām
LLU/2017/76/mi Laboratorijas ūdens sistēmas piegāde LLU Lauksaimniecības fakultātes vajadzībām
LLU/2017/75/ak Dažādu analīžu veikšana LLU Zemkopības institūta vajadzībām
LLU2017/31-B/AK LLU 9.dienesta viesnīcas 1.,2. un 3.stāva vienkāršotās atjaunošanas būvdarbi
LLU2017/32-B/objekti Jelgavas pils Dienvidrietumu korpusa telpu nr.113,117-120 kosmētiskais remonts
LLU/2017/74/mi Bīstamo atkritumu savākšanas pakalpojums LLU Veterinārmedicīnas fakultātes vajadzībām
LLU/2017/72/ak Ķīmiskā sastāva analīzes cūkgaļai un kalcija satura noteikšana govs pienā Valsts pētījumu programmas AgroBioRes Nr. 2014/VPP2014-2017 (VP29) ietvaros
LLU2017/21-P/STEM Būvprojektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai LLU Tehniskās fakultātes mācību korpusā Čakstes bulvārī 5, Jelgavā projekta "LLU STEM studiju programmu modernizācija"ietvaros
LLU2017/20-P/STEM Būvprojektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi telpu grupas vienkāršotai atjaunošana LLU galvenajā mācību korpusā Lielajā ielā 2, Jelgavā projekta "LLU STEM studiju programmu modernizācija"ietvaros
LLU/2017/70/ak Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana LLU dienesta viesnīcu vajadzībām
LLU/2017/69/AK Medicīnas preču piegāde LLU Veterinārās klīnikas un VMF vajadzībām
LLU/2017/68/ak Asins un urīna paraugu laboratoriskās izmeklēšanas pakalpojumi LLU Veterinārās klīnikas vajadzībām
LLU/2017/67/ak Krēslu piegāde LLU ESAF vajadzībām ZM subsīdiju Nr. S313 ietvaros