Pārlekt uz galveno saturu

Numurs Sakārtot dilstošā secībā Nosaukums
LLU2017/5-P/objekti Būvprojektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai LLU Vides un būvzinātņu fakultātes laboratoriju korpusa Akadēmijas ielā 19, Jelgavā
LLU/2017/28/mi Ūdeņu ķīmiskā sastāva analīzes pētniecisko darbu īstenošanai LLU vajadzībām
LLU2017/8-P/objekti Būvprojektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi LLU 5. un 6. dienesta viesnīcas telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai
LLU2017/6-P/objekti Būvprojektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi LLU 9.dienesta viesnīcas 1.-3.stāva telpu un kāpņu telpas vienkāršotai ayjaunošanai
LLU2017/7-P/objekti Būvprojektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi LLU 2.dienesta viesnīcas telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai
LLU2017/2-P/objekti Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi Starpnozaru zinātniskās laboratorijas ēkas būvniecībai Dobeles ielā 41, Jelgavā
LLU/2017/27/mi Rakstiskās tulkošanas pakalpojumi LLU vajadzībām Interreg Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas projekta “Meta klasteris Japānas tūrisma tirgus piesaistei” (CAITO), projekta Nr. CB340 ietvaros
LLU/2017/26/mi Lauksaimniecības tehnikas rezerves daļu iegāde LLU MPS „Pēterlauki” saimnieciskās darbības nodrošināšanai
LLU/2017/25/mi Dažādu pārtikas preču piegāde LLU Pārtikas tehnoloģiju fakultātes vajadzībām un LLU mācību procesa nodrošināšanai
LLU/2017/24/AK Veterināro medikamentu un materiālu piegāde LLU VMF vajadzībām ERAF projekta “Govju ģenētisko resursu saglabāšana Latvijā pielietojot embriju transferenci un ar to saistītās biotehnoloģijas" (BioReproLV) ietvaros
LLU/2017/23/mi Laboratorijas preču (rezerves daļu un instrumentu) piegāde LLU projekta VP28 ”Vietējo lauksaimniecības resursu ilgtspējīga izmantošana kvalitatīvu un veselīgu pārtikas produktu izstrādei (PĀRTIKA)” ietvaros
LLU/2017/22/AK Dažādu medicīnas un rehabilitācijas preču un piederumu piegāde LLU Veterinārās klīnikas un VMF vajadzībām
LLU/2017/21/mi Motorizētas biretes piegāde LLU Biotehnoloģiju zinātniskās laboratorijas vajadzībām
LLU/2017/20/AK Dažādu reaģentu un medikamentu piegāde LLU Veterinārās klīnikas un
LLU/2017/19/mi Analīžu veikšana dažādos pārtikas produktos LLU projekta VP28 ”Vietējo lauksaimniecības resursu ilgtspējīga izmantošana kvalitatīvu un veselīgu pārtikas produktu izstrādei (PĀRTIKA)” ietvaros
LLU/2017/18/mi Kases aparāta piegāde LLU VMF Veterinārās klīnikas vajadzībām
LLU/2017/17/mi Zinātniskais pētījums „Ganību airenes ploiditātes noteikšana” subsīdiju „Tehniskais atbalsts ganību airenes pirmsselekcijas materiāla izvērtēšanai” līguma Nr.191216/S90 ietvaros
LLU/2017/16/ak Minerālmēslu, augu aizsardzības līdzekļu un sēklu iegāde LLU Zemkopības institūta Skrīveros saimnieciskās un zinātniskās darbības nodrošināšanai
LLU/2017/15/mi Mikotoksīna deoksinivalenola noteikšana graudos Valsts pētījumu programmas „1.Augsnes ilgtspējīga izmantošana un mēslošanas risku mazināšana (AUGSNE)” ietvaros
LLU2017/3-P/objekti Būvprojektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi energoefektivitātes paaugstināšanai LLU 2.dienesta viesnīcā Jāņa čakstes bulvārī 7, Jelgavā