Pārlekt uz galveno saturu

LLU un Bioekonomikas pētniecības stratēģiskā apvienība

Kāds ir apvienības darbības mērķis?

LLU   kopā   ar   zinātniskajiem   institūtiem 2014. gada 24. septembrī  izveidoja Bioekonomikas  pētniecības  stratēģisko  apvienību,  kuras  galvenais  mērķis  ir  izstrādāt  un  īstenot  zinātņu  attīstības  stratēģiju  Latvijai  bioekonomikas jomā,  lai  palielinātu  bioekonomikas  nozaru  inovāciju  sniegumu  un  konkurētspēju  reģionālā  un starptautiskā mērogā un Latvijas ieguldījumu ES kopējo mērķu sasniegšanā.

Kāds ir apvienības galvenais uzdevums?

Apvienības iespējas un pamatuzdevums ir izstrādāt un piedāvāt industrijai inovatīvus risinājumus visā plašajā bioekonomikas nozaru spektrā – lauksaimniecības, meža un zivju izcelsmes bioresursu ilgtspējīgā ražošanā, efektīvā un kompleksā izmantošanā, pārtikas pārstrādē un kokapstrādē.

Kas darbojas Bioekonomikas pētniecības stratēģiskajā apvienībā?

Bioekonomikas pētniecības stratēģiskajā apvienībā ietilpst 8  dažādas organizācijas:

Zinātniskās institūcijas ir apvienojušās, lai veiktu kopīgus pētījumus  un  projektus ar mērķi attīstīt zināšanu  ietilpīgu  bioekonomiku,  kas  ir  viena  no  Latvijas viedās specializācijas jomām.