Pārlekt uz galveno saturu

Ar studijām saistītie dokumenti

Studiju kursu, prakšu u.c. dokumentu izstrādāšana un pieteikuma veidlapa kursu reģistram

Normatīvie dokumenti studiju kursu, prakšu un citu studiju plāna sastāvdaļu dokumentu izstrādāšanai un informācijas reģistrēšanas un atjaunināšanai LLU IS kursu reģistrā.

Studiju programmu veidošanai, pilnveidei, licencēšanai un akreditācijai

MK noteikumi par studiju programmu standartiem, licencēšanas un akreditācijas kārtība, saites uz LR Profesiju klasifikāciju un Latvijas Izglītības klasifikāciju, LLU iekšējie normatīvie dokumenti.

LR Profesiju klasifikācija >>

Latvijas Izglītības klasifikācija >>

Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu >> 

Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu >> 

Noteikumi par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu >> 

Studiju programmu licencēšanas noteikumi >> 

Noteikumi par iesnieguma veidlapām ieraksta izdarīšanai augstskolu reģistrā >>

 

Studējošo un personāla skaits (01.10.2017.)

Studējošo skaits

Pamatstudijās 3394
Pilna laika 2309
Nepilna laika 1085
Maģistra studijās 616
Pilna laika 573
Nepilna laika 43
Doktora studijās 168
Pilna laika 166
Nepilna laika 2
KOPĀ 4178
      

Vēlētais akadēmiskais personāls

Akadēmiskais personāls, kam LLU ir ievēlēšanas vieta
Profesori 58
Asociētie profesori 61
Docenti 69

Vadošie pētnieki

69
Pētnieki 82
Lektori 45
Zinātniskie asistenti 11
t.sk.ar zinātnisko grādu 229
akadēmiskā personāla īpatsvars ar zinātnisko grādu 70,46 %
 

LLU Emeritus

Profesori 11
Asociētie profesori 9
Kopā 20