Pārlekt uz galveno saturu

Doktora grādu lauksaimniecībā ieguvis Oskars Balodis

8. decembrī promocijas darbu “Agroekoloģisko faktoru ietekme uz ziemas rapša (Brassica napus L.) augšanu un attīstību” aizstāvēja Oskars Balodis un ieguva doktora grādu lauksaimniecībā. Promocijas darba zinātniskā vadītāja, profesore Zinta Gaile.

Ziemas rapsis ir salīdzinoši jauns kultūraugs Latvijas lauksaimniecībā. Tā audzēšanu ir veicinājusi biodegvielas industrija un arī fakts, ka tas ir nozīmīgs kultūraugs augu maiņā. Ģeogrāfiski Latvija atrodas ziemas rapša audzēšanai labvēlīgā zonā, tomēr pastāv vairāki riski, kas ietekmē šī kultūrauga audzēšanu. Turklāt līdz šim trūka apjomīgu pētījumu par rapša audzēšanu tieši Latvijas klimatiskajos apstākļos, kas noteica jaunā lauksaimniecības zinātnieka Oskara Baloža zinātnisko interesi par ziemas rapša pētniecību.

Promocijas darba mērķis bija pētīt agrotehnisko elementu lietošanas ietekmi uz ziemas rapša augšanu un attīstību divām atšķirīgām ziemas rapša šķirnēm. Pētījumā tika izvirzīta hipotēze, ka ziemas rapša ražas veidošanos ietekmē kā šķirnes izvēle, tā arī vairāki sējas gada rudenī lietotie agrotehniskie elementi.

Lai sasniegtu promocijas darba mērķi, autors vērtējis ziemas rapša biometriskos rādītājus sējas gada rudenī un izvērtēja faktorus, kas to ietekmē, noteicis un vērtējis cukuru saturu ziemas rapša stumbrā un saknē gan pirms, gan pēc ziemošanas, kā arī līnijšķirnei un hibrīdajai šķirnei noteicis piemērotāko sējas laiku un izsējas normu augstu sēklas ražu ieguvei.

Promocijas darbā apkopota ziemas rapša audzētājiem noderīga, praktiska informācija par dažādu agrotehnisko elementu izmantošanu. Pētījuma rezultātu kopsavilkums pieejams LLU Fundamentālās bibliotēkas mājas lapā.

Pievienots 08/12/2017