Pārlekt uz galveno saturu
Vārds Uzvārds Amats Struktūrvienība Telefons IP telefons
1. Diāna Andriksone administratore 1.-4. dienesta viesnīcas
2. Inga Anševica administratore 1.-4. dienesta viesnīcas
3. Antra Buldinska pārvaldniece 1.-4. dienesta viesnīcas 28385899
4. Aleksandra Buraka ēkas ekspluatācijas pārzine 1.-4. dienesta viesnīcas
5. Genovefa Daubure administratore 1.-4. dienesta viesnīcas 27836620
6. Tatjana Fjodorova administratore 1.-4. dienesta viesnīcas
7. Lidija Geislere apkopēja 1.-4. dienesta viesnīcas
8. Iveta Jankovska administratore 1.-4. dienesta viesnīcas
9. Dzintra Kolodejeva apkopēja 1.-4. dienesta viesnīcas
10. Svetlana Konovalova apkopēja 1.-4. dienesta viesnīcas
11. Uldis Kupelis administrators 1.-4. dienesta viesnīcas 28644298
12. Liza Morica administratore 1.-4. dienesta viesnīcas 28644298
13. Nadežda Pauliņa administratore 1.-4. dienesta viesnīcas 27836620
14. Ināra Šakirova pārvaldnieka vietniece 1.-4. dienesta viesnīcas 28644298
15. Vija Šaroka administratore 1.-4. dienesta viesnīcas 28644298