Pārlekt uz galveno saturu
Vārds Uzvārds Amats Struktūrvienība Telefons IP telefons
1. Maija Bērziņa viesdocente Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra 63026152 507; 508
2. Armands Celms asociētais profesors Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra 63026152 507; 508
3. Armands Celms vadošais pētnieks Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra 63026152 507; 508
4. Vita Cintiņa laboratorijas vadītāja Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra 63026152 507; 508
5. Vita Cintiņa vieslektore Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra 63026152 507; 508
6. Jānis Domburs vieslektors Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra 63026152 507;508
7. Uldis Freimanis laboratorijas vadītājs Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra
8. Anda Jankava profesore Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra 63026152 507; 508
9. Anda Jankava vadošā pētniece Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra 63026152 507; 508
10. Irēna Kukule vieslektore Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra 63026152 507; 508
11. Inese Mengote lietvedības speciāliste Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra 63026152 507; 508
12. Aina Palabinska vieslektore Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra 63026152 507; 508
13. Velta Paršova vadošā pētniece Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra 63026152 507; 508
14. Velta Paršova profesore Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra 63026152 507; 508
15. Raitis Piļka viesasistents Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra