Pārlekt uz galveno saturu

LLU pētnieku komanda piedalās konferencē Bulgārijā

Ar jauniem iespaidiem un pieredzi Latvijā atgriezušies LLU pētnieki no 17. Starptautiskās starpdisciplinārās konferences "SGEM 2017” (17th International Scientific Geo- Conference SGEM 2017), kura norisinājās no 27. jūnijam līdz 6. jūlijam Albenā (Bulgārija).

Konferencē piedalījās ap 700 dalībnieku no dažādām valstīm, bet Latviju pārstāvēja trīs augstskolas: Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte un Ventspils Augstskola. Konferences laikā notika intensīvs darbs vairākas paralēlās sekcijas, darba grupās, kā arī dažādi neformālie pasākumi un noderīgas tikšanās ar citu valstu pārstāvjiem

Kā stāsta konferences dalībniece, profesore Baiba Rivža sāktas sarunas par kopīga raksta un praktiska pētījuma sagatavošanas iespējām ar profesoriem A. Mihalcevu (Rumānija) un I.Krasnigi (Kosova) VPP EKOSOC- LV ietvaros.

Profesore B. Rivža konferencē piedalījās ar diviem rakstiem un referātu: ‘’Baltijas jūras austrumu krasta valstu lauku dzīvotspējas ekspertu novērtējuma salīdzinošā analīze’’ (pētījums tapis ar VPP programmas EKOSOC- LV atbalstu) un vadīja sekciju „Ekoloģijas ekonomika”. Konferences organizatori atzina prof. B. Rivžu kā labāko sekcijas vadītāju.

Konferenci organizē Bulgārijas Zinātņu akadēmija. To ik gadu apmeklē vairāki tūkstoši zinātnieku, mācībspēku un praktiķu no visas pasaules. Konferences mērķis ir kopīgiem spēkiem meklēt iespējamos globālo pārmaiņu problēmu risinājumus. Konferences sekcijās ir iekļautas 28 zinātniskās jomas. Ik gadu tiek izdots arī konferences rakstu krājums, kurā iekļautās publikācijas lasāmas Scopus un citās datu bāzēs (Hirša indekss – 5, SJR indekss – 0.195).

Sīkāka informācija pieejama: https://sgem.org/

Pievienots 13/07/2017