Pārlekt uz galveno saturu

J. Čakstes dzimšanas dienā suminās viņa vārdā nosauktās stipendijas ieguvēju Rūtu Kalniņu

Katru gadu 14. septembrī tiek atzīmēta Latvijas Republikas pirmā prezidenta Jāņa Čakstes dzimšanas diena, kurā, suminot prezidentu, tiks nolikti ziedi pie viņa pieminekļa Jelgavā un pasniegta J. Čakstes vārdā nosauktās stipendijas apliecība vienam LLU studentam viņa dzimtajās mājās “Auči” Ozolnieku novadā. Šogad J. Čakstem aprit 158. gadskārta un tajā par viņa vārdā nosauktās stipendijas ieguvēju kļuvusi Rūta Kalniņa. Ziedu nolikšana pie pieminekļa Jelgavā plānota plkst. 14.00, bet svinīgais pasākums Aučos – plkst. 15.00.

Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) J. Čakstes vārdā nosauktā stipendija piešķirta jau 12. reizi. Šajā studiju gadā, aizstāvot zinātniski pētniecisko darbu “Jāņa Čakstes vērtības akadēmiskajā vienībā “Austrums””, to ieguva topošā vides inženiere Rūta Kalniņa, kas studē LLU Vides un būvzinātņu fakultātes studiju programmā “Vides un ūdenssaimniecība”.

Studente zinātniski pētnieciskajā darbā analizējusi vērtības J. Čakstes ģimenē, viņa darbībā un to dzīvotspēju akadēmiskajā biedrībā/vienībā “Austrums”, kuras izveidē viņš piedalījās. Kā raksta R. Kalniņa, Jānis Čakste popularizējis tādas vērtības kā latviešu nacionālās identitātes apzināšanos un saglabāšanu, taisnīgumu, izglītību, kultūru, darbu un ģimeni. Turklāt viņa loma akadēmiskās organizācijas veidošanā ir bijusi nozīmīga, un prezidenta ieviestās vērtības un uzskati tiek godāti mūsdienās austrumiešu vidū. Veicot vēsturisko avotu izpēti, studente arī aptaujājusi Austruma biedrus.

Rūta ir no Burtnieku novada un šobrīd ar ļoti labām un teicamām sekmēm studē 4. kursā. Paralēli studijām Rūta aktīvi piedalās fakultātes Studējošo pašpārvaldes darbā un ir studenšu korporācijas “Varavīksne” biedre. Pildot pašpārvaldes Akadēmiskā virziena vadītājas pienākumus, studente rūpējas ne tikai par savu studiju kvalitāti, bet sadarbībā ar fakultātes vadību cenšas uzlabot studiju vidi visiem studentiem.

“Esmu mērķtiecīga un atbildīga visās lietās, kuras esmu apņēmusies paveikt. Labprāt piedalos dažādos pasākumos un to organizēšanā, kas var palīdzēt citiem, kā arī pilnveido manas prasmes. Lai pilnveidotu profesionālās zināšanas, 2015./2016. studiju gada pavasara semestrī Erasmus apmaiņas programmā studēju Krakovas Lauksaimniecības universitātē,” stāsta R. Kalniņa.

Studiju programmas “Vide un ūdenssaimniecība” direktore Inga Grīnfelde studenti raksturo kā cilvēku ar izcilām darba spējām un pienākuma apziņu, daudzpusīgi attīstītu un vēlmi darboties akadēmiskajā vidē.

Stipendijas apliecību Rūta Kalniņa saņems J. Čakstes dzimtas mājās “Auči”, Ozolnieku novadā, klātesot J. Čakstes ģimenei un iepriekšējo gadu stipendiātiem. Svinīgais pasākums ir ikgadēja tradīcija, kas vienmēr notiek bijušā prezidenta dzimšanas dienā un kurā tiek sumināts gan viņa devums Latvijas valstij, gan jauno stipendiātu darbs vēsturisko notikumu atspoguļošanā un popularizēšanā.

Pievienots 13/09/2017