Pārlekt uz galveno saturu

Izdots jau 10. LLU zinātniskais žurnāls „Landscape Architecture and Art”

Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) zinātniskajam žurnālam „Landscape Architecture and Art” izdots 10. numurs, kurš nonācis pie lasītājiem zīmīgā jubilejas reizē. Valdekas pils, kas kalpo kā studiju un zinātnisko pētījumu mājvieta ainavu arhitektiem, vēsturiski līdz 20. gs. 20. gadiem ir piederējusi baronam Kristofam Karlam fon der Rekem, un šogad jūlijā tika krāšņi nosvinēta vecā pils saimnieka 200 gadu jubileja.

Šīs zīmīgās jubilejas kontekstā jubilejas numurā publicētie raksti ir saistīti ar pētījumiem kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanā un to sintēzi ar mūsdienu modernisma tendencēm arhitektūrā, mākslā un ainavtelpā.

Kā stāsta Vides un būvzinātņu fakultātes profesore Aija Ziemeļniece un docente Una Īle, saistošs ir pētījums par vēsturisko vīnkopības ainavas un modernās arhitektūras kompozicionālās formas konteksta meklējumiem. Līdzīgs kultūrainaviskais pētījums ir veikts par lībiešu zvejnieku sētu un Lielupes krastu industriālā mantojuma teritoriju vēsturiskās identitātes saglabāšanu. Tāpat svarīgi atcerēties, ka pastāvot Eiropas kultūrtelpā, mākslā un arhitektūrā ir atrodamas gan paralēles, gan analoģijas, kas atklājas pētījumā par Art Deco tendencēm Latvijā un Čehijā. Meklējumi arhitektūras, mākslas un kultūras strāvojumos ir attiecināmi arī uz dievnamu būvniecības pirmsākumiem Latvijā. Vēsturiskās ainavtelpas saglabāšana ap dievnamiem gan pilsēttelpā, gan lauku vidē ir nopietns uzdevums visām pašvaldībām. 21. gs. modernisma tendences mākslā un arhitektūrā ienāk gan publiska rakstura ēkās, gan daudzstāvu dzīvojamās zonās. Būvniecības tehnoloģiju daudzveidība un materiālu pielietojums dod iespēju sasniegt augstu avangarda līmeni arhitektūrā un ainavtelpā. Telpiski kompozicionāls formu, struktūras un kolorīta sabalansējums īpaši svarīgs ir skolu un bērnudārzu teritorijās, attīstoties pareizai bērnu psihei un uztverei.

10.izdevuma zinātniskie raksti lasāmi un pieejami on-line platformā: http://llufb.llu.lv/Raksti/Landscape_Architecture_Art/index.html

Kopš 2016. gada izdevums ir indeksēts starptautiskajā zinātnisko rakstu datu bāzē SCOPUS.

Zinātniskā žurnāla „Landscape architecture and Art” galvenie organizatori, kas rūpējas par žurnāla regulāru iznākšanu, saka lielu paldies LLU Vides un būvzinātņu fakultātei par atbalstu un ticību nepārtrauktai izaugsmei!

Pievienots 17/09/2017