Pārlekt uz galveno saturu
Vārds Uzvārds Amats Struktūrvienība Telefons IP telefons
1. Diāna Andriksone administratore 1.-4. dienesta viesnīcas
2. Inga Anševica administratore 1.-4. dienesta viesnīcas
3. Anda Baumane administratore 1.-4. dienesta viesnīcas
4. Antra Buldinska pārvaldniece 1.-4. dienesta viesnīcas 28385899
5. Aleksandra Buraka ēkas ekspluatācijas pārzine 1.-4. dienesta viesnīcas
6. Genovefa Daubure administratore 1.-4. dienesta viesnīcas 27836620
7. Tatjana Fjodorova administratore 1.-4. dienesta viesnīcas
8. Lidija Geislere apkopēja 1.-4. dienesta viesnīcas
9. Iveta Jankovska administratore 1.-4. dienesta viesnīcas
10. Dzintra Kolodejeva apkopēja 1.-4. dienesta viesnīcas
11. Svetlana Konovalova apkopēja 1.-4. dienesta viesnīcas
12. Uldis Kupelis administrators 1.-4. dienesta viesnīcas 28644298
13. Liza Morica administratore 1.-4. dienesta viesnīcas 28644298
14. Nadežda Pauliņa administratore 1.-4. dienesta viesnīcas 27836620
15. Juta Rupmane apkopēja 1.-4. dienesta viesnīcas