Pārlekt uz galveno saturu

Nosaukums Sakārtot dilstošā secībā Fakultāte Veids Budžeta vietu skaits Studiju maksa pilna laika studijās Studiju maksa nepilna laika studijās Akreditēta līdz
Agrārā un reģionālā ekonomika Ekonomikas un sabiedrības attīstības Doktora studijas 5 950 740 2019-06-04
Ainavu arhitektūra Vides un būvzinātņu Doktora studijas 2 1450 1100 2019-06-25
Ainavu arhitektūra Vides un būvzinātņu Augstākā līmeņa studijas 4 1300 - 2019-06-25
Ainavu arhitektūra un plānošana Vides un būvzinātņu Pamatstudijas 25 1220 - 2019-06-25
Būvniecība Vides un būvzinātņu Pamatstudijas 60 1010 - 2019-06-25
Būvniecība Vides un būvzinātņu Augstākā līmeņa studijas 16 1160 780 2019-06-25
Būvniecība (1.līmeņa) Vides un būvzinātņu Pamatstudijas - - 660 2019-06-25
Būvniecība (2.līmeņa) Vides un būvzinātņu Pamatstudijas - - 680 2019-06-25
Būvzinātne Vides un būvzinātņu Doktora studijas 4 1310 960 2019-06-25
Darba aizsardzība un drošība Meža Augstākā līmeņa studijas - - 800 2019-06-04
Datorvadība un datorzinātne Informācijas tehnoloģiju Pamatstudijas 50 700 - 2019-05-28
Dizains un amatniecība (JAUNUMS!) Tehniskā Pamatstudijas - 700 - 2019-04-05
Ekonomika Ekonomikas un sabiedrības attīstības Augstākā līmeņa studijas 50 800 - 2019-06-04
Ekonomika Ekonomikas un sabiedrības attīstības Pamatstudijas 50 660 450 2019-06-04
Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība Pārtikas tehnoloģijas Pamatstudijas 35 700 500 2019-06-25
Hidroinženierzinātne Vides un būvzinātņu Doktora studijas 2 1310 960 2019-06-25
Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari Ekonomikas un sabiedrības attīstības Pamatstudijas - 590 - 2019-06-25
Informācijas tehnoloģijas Informācijas tehnoloģiju Augstākā līmeņa studijas 20 1020 700 2019-05-28
Informācijas tehnoloģijas Informācijas tehnoloģiju Doktora studijas 2 1170 850 2019-05-28
Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai Informācijas tehnoloģiju Pamatstudijas 25 700 - 2019-05-28
Karjeras konsultants Tehniskā Augstākā līmeņa studijas 20 720 590 2019-06-04
Kokapstrāde Meža Pamatstudijas 50 900 600 2019-06-04
Koksnes materiāli un tehnoloģija Meža Augstākā līmeņa studijas 6 1020 - 2019-06-04
Koksnes materiāli un tehnoloģijas Meža Doktora studijas 4 1170 850 2019-06-04
Komercdarbība un uzņēmuma vadība Ekonomikas un sabiedrības attīstības Pamatstudijas - 590 410 2019-06-25
Komerczinības Ekonomikas un sabiedrības attīstības Pamatstudijas - 590 410 2019-06-25
Lauksaimniecība Lauksaimniecības Doktora studijas 6 1170 850 2019-05-16
Lauksaimniecība Lauksaimniecības Pamatstudijas 80 870 590 2019-05-16
Lauksaimniecība (akadēmiskā) Lauksaimniecības Augstākā līmeņa studijas 20 1020 - 2019-05-16
Lauksaimniecības inženierzinātne Tehniskā Doktora studijas 5 1170 850 2019-06-04
Lauksaimniecības inženierzinātne Tehniskā Pamatstudijas 70 870 590 2019-06-04
Lauksaimniecības inženierzinātne Tehniskā Augstākā līmeņa studijas 30 1020 - 2019-06-04
Lietišķā enerģētika Tehniskā Pamatstudijas 25 870 590 2019-06-25
Mašīnu projektēšana un ražošana Tehniskā Pamatstudijas 25 870 590 2019-06-04
Mājas vide izglītībā Tehniskā Pamatstudijas - 590 400 2019-06-04
Meža darbi un tehnika Meža Augstākā līmeņa studijas 6 1020 - 2019-05-16
Meža ekoloģija un mežkopība Meža Augstākā līmeņa studijas 6 1020 - 2019-05-16
Meža ekonomika un politika Meža Augstākā līmeņa studijas 7 1020 - 2019-05-16
Mežinženieris Meža Pamatstudijas 25 900 600 2019-05-16
Mežzinātne Meža Doktora studijas 6 1170 850 2019-05-16
Mežzinātne Meža Pamatstudijas 25 900 - 2019-05-16
Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija Ekonomikas un sabiedrības attīstības Augstākā līmeņa studijas 8 800 - 2019-05-21
Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija Ekonomikas un sabiedrības attīstības Pamatstudijas - 660 - 2019-05-21
Pārtikas higiēna Veterinārmedicīnas Augstākā līmeņa studijas - - 730 2019-05-16
Pārtikas produktu tehnoloģija Pārtikas tehnoloģijas Pamatstudijas 45 900 600 2019-06-04
Pārtikas zinātne Pārtikas tehnoloģijas Augstākā līmeņa studijas 22 1020 - 2019-06-04
Pārtikas zinātne Pārtikas tehnoloģijas Doktora studijas 6 1170 850 2019-06-04
Pārtikas zinības Pārtikas tehnoloģijas Pamatstudijas 20 900 - 2019-06-04
Pedagoģija Tehniskā Doktora studijas 2 870 520 2019-06-04
Pedagoģija Tehniskā Augstākā līmeņa studijas - 720 590 2019-06-04
Profesionālās izglītības skolotājs Tehniskā Pamatstudijas - - 400 2019-06-04
Projektu vadība Ekonomikas un sabiedrības attīstības Augstākā līmeņa studijas 4 720 - 2019-06-25
Sabiedrības pārvalde Ekonomikas un sabiedrības attīstības Augstākā līmeņa studijas - 720 - 2019-06-25
Tehniskais eksperts Tehniskā Pamatstudijas - - 590 2019-06-04
Uzņēmējdarbības vadība Ekonomikas un sabiedrības attīstības Augstākā līmeņa studijas 4 720 - 2019-06-25
Uzturzinātne (kopīgā) Pārtikas tehnoloģijas Augstākā līmeņa studijas 10 1020 - 2019-06-04
Veterinārmedicīna Veterinārmedicīnas Pamatstudijas 50 1300 - 2019-05-16
Veterinārmedicīna Veterinārmedicīnas Doktora studijas 6 1600 1250 2019-05-16
Vides inženierzinātne Vides un būvzinātņu Doktora studijas 2 1170 850 2019-06-25
Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes Vides un būvzinātņu Augstākā līmeņa studijas 18 1020 700 2019-06-25
Vide un ūdenssaimniecība Vides un būvzinātņu Pamatstudijas 40 870 - 2019-06-25
Zemes ierīcība un mērniecība Vides un būvzinātņu Pamatstudijas 40 870 680 2019-06-25
pamatstudijas
augstākā līmeņa studijas
doktora studijas