Uzņemšanas komisijas kontakti

Adrese:
Jelgavas pils, 180.telpa
Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001
Tālrunis: 20227755
E-pasts: ukom135. at.jpgllu.lv

Galvenā speciāliste:
Lāsma Dauvarte
E-pasts: Lasma.Dauvarte135. at.jpgllu.lv

Studiju programma Fakultāte Budžeta vietas 1.kursā Pilna laika studiju maksa semestrī, EUR Nepilna laika studiju maksa semestrī, EUR Akreditēta
Lauksaimniecība Lauksaimniecības80870 590 16.05.2019
Kokapstrāde Meža50900 60004.06.2019
Mežinženieris Meža25900 60016.05.2019
Mežzinātne Meža25900 -16.05.2019
Veterinārmedicīna Veterinārmedicīnas501300 -16.05.2019
Tehniskais eksperts Tehniskā--590 04.06.2019
Lauksaimniecības inženierzinātne Tehniskā70870 59004.06.2019
Profesionālās izglītības skolotājs Tehniskā--40004.06.2019
Lietišķā enerģētika Tehniskā25870 59025.06.2019
Mājas vide izglītībā Tehniskā-590 40004.06.2019
Mašīnu projektēšana un ražošana Tehniskā25870 59004.06.2019
Dizains un amatniecība JAUNUMS! Tehniskā-700 60005.04.2019**
Pārtikas zinības Pārtikas tehnoloģijas20900 -04.06.2019
Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība Pārtikas tehnoloģijas35700 50025.06.2019
Pārtikas produktu tehnoloģija Pārtikas tehnoloģijas45900 60004.06.2019
Datorvadība un datorzinātne Informācijas tehnoloģiju50700 -28.05.2019
Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai Informācijas tehnoloģiju25700 -28.05.2019
Ainavu arhitektūra un plānošana Vides un būvzinātņu251220 -25.06.2019
Komercdarbība un uzņēmuma vadība Ekonomikas un sabiedrības attīstības-590 41025.06.2019
Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari Ekonomikas un sabiedrības attīstības-590 -25.06.2019
Ekonomika Ekonomikas un sabiedrības attīstības50660 45004.06.2019
Komerczinības Ekonomikas un sabiedrības attīstības-590 41025.06.2019
Zemes ierīcība un mērniecība Vides un būvzinātņu40870 68025.06.2019
Būvniecība (1.līmeņa) Vides un būvzinātņu-870 66025.06.2019
Vide un ūdenssaimniecība Vides un būvzinātņu40870 -25.06.2019
Būvniecība Vides un būvzinātņu601010 -25.06.2019
Būvniecība (2.līmeņa) Vides un būvzinātņu--68025.06.2019
Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija Ekonomikas un sabiedrības attīstības-660 -21.05.2019
Lauksaimniecība (akadēmiskā) Lauksaimniecības201020 -16.05.2019
Koksnes materiāli un tehnoloģija Meža61020 -04.06.2019
Meža darbi un mežkopība Meža61020 -16.05.2019
Meža ekoloģija un mežkopība Meža61020 -16.05.2019
Darba aizsardzība un drošība Meža--80004.06.2019
Meža ekonomika un politika Meža71020 -16.05.2019
Pārtikas higiēna Veterinārmedicīnas--73016.05.2019
Pedagoģija Tehniskā-720 59004.06.2019
Lauksaimniecības inženierzinātne Tehniskā301020 -04.06.2019
Karjeras konsultants Tehniskā20720 59004.06.2019
Pārtikas zinātne Pārtikas tehnoloģijas221020 -04.06.2019
Uzturzinātne Pārtikas tehnoloģijas101020 -04.06.2019
Informācijas tehnoloģijas Informācijas tehnoloģiju201020 70028.05.2019
Sabiedrības pārvalde Ekonomikas un sabiedrības attīstības-720 -25.06.2019
Hidroinženierzinātne Vides un būvzinātņu61020 70025.06.2019
Vides inženierzinātne Vides un būvzinātņu61020 70025.06.2019
Ekonomika Ekonomikas un sabiedrības attīstības50800 -04.06.2019
Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija Ekonomikas un sabiedrības attīstības8800 -21.05.2019
Ainavu arhitektūra Vides un būvzinātņu41300 -25.06.2019
Zemes ierīcība Vides un būvzinātņu61020 70025.06.2019
Projektu vadība Ekonomikas un sabiedrības attīstības4720 -25.06.2019
Uzņēmējdarbības vadība Ekonomikas un sabiedrības attīstības4720 -25.06.2019
Būvniecība Vides un būvzinātņu161160 78025.06.2019
Lauksaimniecība Lauksaimniecības61170 85016.05.2019
Mežzinātne Meža61170 85016.05.2019
Koksnes materiāli un tehnoloģijas Meža41170 85004.06.2019
Veterinārmedicīna Veterinārmedicīnas61600 125016.05.2019
Pedagoģija Tehniskā2870 52004.06.2019
Lauksaimniecības inženierzinātne Tehniskā51170 85004.06.2019
Pārtikas zinātne Pārtikas tehnoloģijas61170 85004.06.2019
Informācijas tehnoloģijas Informācijas tehnoloģiju21170 85028.05.2019
Vides inženierzinātne Vides un būvzinātņu21170 85025.06.2019
Agrārā un reģionālā ekonomika Ekonomikas un sabiedrības attīstības5950 74004.06.2019
Ainavu arhitektūra Vides un būvzinātņu21450 110025.06.2019
Būvzinātne Vides un būvzinātņu21310 96025.06.2019
Hidroinženierzinātne Vides un būvzinātņu21310 96025.06.2019

Studiju programmu fona krāsa apzīmē to līmeni - bakalaura, augstākā līmeņa un doktora studijas