LLU suvenīri

suveniru baneris_jauns.JPG

ZIŅU LAPA STUDENTIEM

Studentu Zinu lapa_novembris.JPG

Arhīvs

WANT TO STUDY AT LLU?

en student.JPG


Latvijas Lauksaimniecības universitātes fakultātes

 

 

Pie skatītājiem nonākusi jau otrā LLU studentu seriāla epizode, kurā viens no galvenajiem varoņiem Hercis, gatavojoties Ziemassvētkiem, cep piparkūkas un plāno piedalīties LLU Ziemassvētku ballē un tirdziņā.

Video ziņa: studējošie gatavojas Ziemassvētkiem

Pie skatītājiem nonākusi jau otrā LLU studentu seriāla epizode, kurā viens no galvenajiem varoņiem Hercis, gatavojoties Ziemassvētkiem, cep piparkūkas un plāno piedalīties LLU Ziemassvētku ballē un tirdziņā.

Pusceļā nonākusi LLU 25. Universiāde

Tuvojoties rudens semestra izskaņai, pusceļā nonākusi Latvijas Lauksaimniecības universitātes Sporta centra rīkotā Universiāde, kurai šajā studiju gadā tiek atzīmēta 25. gadskārta.

Lielāko valsts universitāšu arodorganizāciju atklātā vēstule valsts augstākajām amatpersonām

25. novembrī valsts augstākajām amatpersonām nosūtīta Latvijas lielāko universitāšu arodorganizāciju vēstule, kurā tiek uzturēta prasība par finansējuma atjaunošanu augstākajai izglītībai un pausts atbalsts Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības aktivitātēm. Vēstuli parakstījusi arī LLU arodbiedrības vadītāja Ingūna Krastiņa.

Padomnieku konvents diskutē par LLU jauno stratēģiju

Novembrī notikusi 7. sasaukuma LLU Padomnieku konventa sēde, kura locekļi – dažādu tautsaimniecības nozaru vadošie pārstāvji - tika iepazīstināti ar lauksaimniecības zinātnisko institūtu konsolidācijas procesu un izstrādē esošo LLU jauno stratēģiju 2015. – 2020. gadam.

LLKA un LLU noslēdz sadarbības līgumu

24.novembrī Jelgavā starp Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociāciju (LLKA), Latvijas Lauksaimniecības universitāti (LLU) un LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāti (ESAF) tika noslēgts sadarbības līgums, lai stiprinātu un attīstītu sadarbību izglītības, zinātnes un profesionālās darbības jomās.

Jaunākais

Arhīvs

Pārējie raksti pieejami arhīvā

Skatīt arhīvu