Jaunā studiju gada starts!

Imatrikulacija_2014.jpg

Uzņemšana amatiermākslas kolektīvos


LLU_amatiermaksla_2014.JPG

LLU suvenīri

suveniru baneris_jauns.JPG

 

Aktuālākais Latvijas Lauksaimniecības universitātē

LLU jaunais studiju gads tiks atklāts 1. septembrī plkst. 9.00 ar tradicionālo Imatrikulācijas aktu, kad Jelgavas pils pagalmā universitātes saimē svinīgi tiks uzņemti jaunie studenti.

Jaunā studiju gada sākumu atklās ar Imatrikulācijas aktu

LLU jaunais studiju gads tiks atklāts 1. septembrī plkst. 9.00 ar tradicionālo Imatrikulācijas aktu, kad Jelgavas pils pagalmā universitātes saimē svinīgi tiks uzņemti jaunie studenti.

Universitātē notiek maizes kvalitātes konkurss

Starptautiskās izstādes „Riga Food 2014” ietvaros 28. un 29. augustā LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātes (PTF) Sensorās vērtēšanas laboratorijā notiek Maizes kvalitātes konkurss 2014.

Apstiprinātas izmaiņas LLU struktūrā

Senāta sēdē, kas notika 27.augustā, tika aktualizēta LLU struktūrshēma un apstiprinātas vairākas būtiskas izmaiņas, kas galvenokārt saistītas ar administratīvajām reformām.

LLU Akadēmiskā sēde – atkal redzēšanās svētki un pārmaiņu starta līnija

Akadēmiskā sēde augusta noslēgumā tradicionāli universitātē ir atkal redzēšanās svētki tās darbiniekiem. Šogad tajā pirmo reizi visus uzrunāja jaunā rektore Irina Pilvere, kas klātesošos iepazīstināja ar savu komandu un izvirzīja turpmākos uzdevumus, kuru izpilde sekmēs LLU attīstību.

LLU atver durvis studijām ikvienam un aicina iegūt zināšanas kā klausītājiem

No 25. augusta līdz 19. septembrim universitātē notiek reģistrēšanās rudens semestra studiju kursiem klausītāja statusā, kas nozīmē, ka ikvienam interesentam, kurš vēlas iegūt zināšanas kādā no piedāvātajiem studiju kursiem, ir iespēja to izdarīt, nekļūstot par LLU studentu.