Pārlekt uz galveno saturu

Toma Komasa promocijas darba aizstāvēšana

Sākas

Promocijas darba aizstāvēšana: 2017. gada 29. augustā, plkst. 10:00 Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauksaimniecības nozares Lauksaimniecības inženierzinātnes apakšnozares promocijas padomes atklātajā sēdē, Jelgavā, J. Čakstes bulv. 5, Tehniskajā fakultātē 429.auditorijā.

Promocijas darba tēma: "Vertikālās ass vēja rotora energoefektivitātes uzlabošana ar spārnu leņķa aktīvo regulēšanu".

Promocijas darba zinātniskais vadītājs: Dr.habil.sc.ing., profesors (emeritus) Andris Šnīders.

Informācija par promocijas darbu un kopsavilkumu elektroniskā veidā ievietota bibliotēkas mājas lapā – http://llufb.llu.lv/ sadaļā "Aizstāvēšanai iesniegtie promocijas darbi" – http://llufb.llu.lv/promoc_darbi.html un angļu valodā bibliotēkas mājas lapas sadaļā „Doctoral Theses Submitted for Defence” – http://llufb.llu.lv/promoc_darbi_en.html

Pievienots 20/06/2017
Portāla administrators