Pārlekt uz galveno saturu

Mārtiņa Zepa promocijas darba aizstāvēšana

Sākas

Promocijas darba tēma: "Apšu hibrīdu (Populus tremuloides Michx. x Populus tremula L.) audzēšanas potenciāls Latvijā".

 

Promocijas darba aizstāvēšana: 28. augustā plkst. 9.00, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Mežzinātnes un Materiālzinātnes nozaru promocijas padomes atklātā sēdē Salaspilī, Rīgas ielā 111, LVMI "Silava” sēžu zālē.

 

Promocijas darba zinātniskais vadītājs: Dr. silv. Āris Jansons.

 

Promocijas darba kopsavilkums

 

Informācija par promocijas darbu un kopsavilkumu elektroniskā veidā ievietota bibliotēkas mājas lapā – http://llufb.llu.lv/ sadaļā "Aizstāvēšanai iesniegtie promocijas darbi" – http://llufb.llu.lv/promoc_darbi.html
un angļu valodā bibliotēkas mājas lapas sadaļā „Doctoral Theses Submitted for Defence” – http://llufb.llu.lv/promoc_darbi_en.html

 

Promocijas darba kopsavilkumam tiek piešķirts DOI. Līdz ar to īsa informācija ir pieejama Crossref datubāzē - http://search.crossref.org/

Pievienots 22/06/2017
Portāla administrators