Pārlekt uz galveno saturu

Lauras Laivenieces promocijas darba aizstāvēšana

Sākas
Vieta
LLU Kokapstrādes katedra, Sēžu zāle, Dobeles iela 41, Jelgava

Promocijas darbs "Paaugstināta mitruma koksnes saistīšanās spējas ar vienkomponenta poliuretāna līmēm prognozēšana"

Promocijas darba zinātniskais vadītājs: prof., Dr.chem. Andris Morozovs.

LLU Fundamentālajā bibliotēkā var iepazīties ar promocijas darbu (Lielā iela 2, Jelgava), bet bibliotēkas datubāzē pieejams promocijas darba kopsavilkums.
 

Pievienots 21/07/2017
Portāla administrators