Pārlekt uz galveno saturu

Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkurss

Vairākus gadus pēc kārtas LLU sadarbībā ar Zemgales Plānošanas reģionu un Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centru organizē Zemgales reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursu – konferenci, kas pulcē ap 200 skolēnu no visas Zemgales. Tā ir kļuvusi par gadskārtēju un skolēnu vidū gaidītu notikumu, kurā savus izstrādātos pētnieciskos darbus aizstāvēt ierodas visu Zemgales novadu un pilsētu labākie skolēni.

Zemgales reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursa – konferences atsevišķu sekciju labākajiem un zinošākajiem skolēniem ir unikāla iespēja iestāties LLU ārpus konkursa. Izmanto savu iespēju – esi labākais un pirmais, un iestājies LLU ārpus konkursa!

Vairāk informācijas LLU Mūžizglītības centra mājaslapā.

Zinātniski pētniecisko darbu konkurss LLU norisināsies 23. martā. 

Sekcijas, kuru laureātiem tiek piešķirts LLU apliecinājums par iespēju studēt ārpus konkursa valsts finansētajās studiju vietās fakultāšu studiju programmās:

Sekcija

Fakultāte, studiju programma

Ķīmijas

Lauksaimniecības fakultāte

Veterinārmedicīnas fakultāte

Pārtikas tehnoloģijas fakultāte

Bioloģijas

Lauksaimniecības fakultāte

Veterinārmedicīnas fakultāte

Pārtikas tehnoloģijas fakultāte

Meža fakultātes studiju programma "Mežzinātne"

Zemes zinātnes un/vai ekonomiskās ģeogrāfijas

Lauksaimniecības fakultāte (tikai zemes zinātnes)

Vides un būvzinātņu fakultātes studiju programma “Zemes ierīcība un mērniecība”

Fizikas, astronomija

Informācijas tehnoloģiju fakultāte

Vides un būvzinātņu fakultātes studiju programma “Būvniecība”
Meža fakultātes studiju programma “Kokapstrāde”
Tehniskās fakultātes inženierzinātņu virziena studiju programmas un studiju programma "Dizains un amatniecība" (tikai fizika)

Matemātikas

Informācijas tehnoloģiju fakultāte

Vides un būvzinātņu fakultātes studiju programma “Būvniecība”
Meža fakultātes studiju programma “Kokapstrāde”
Tehniskās fakultātes inženierzinātņu virziena studiju programmas 
Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes studiju programma “Ekonomika”

Informātikas

Informācijas tehnoloģiju fakultāte

Vides un būvzinātņu fakultātes

Tehniskās fakultātes inženierzinātņu virziena studiju programmas

Vides zinātnes

Vides un būvzinātņu fakultātes studiju programma “Vide un ūdenssaimniecība”

Meža fakultātes studiju programmā "Mežzinātne"

Veselības zinātnes Veterinārmedicīnas fakultāte

Socioloģijas

Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes studiju programma “Ekonomika”

Ekonomikas

Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes studiju programma “Ekonomika”

Vēstures

Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes studiju programma “Ekonomika”

Tieslietu

Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes studiju programma “Ekonomika”

Inženierzinātnes

Informācijas tehnoloģiju fakultāte

Meža fakultāte

Tehniskās fakultātes inženierzinātņu virziena studiju programmas

Māksla

Tehniskās fakultātes studiju programma “Dizains un amatniecība”

tikai sadaļā Ainavu arhitektūra – Vides un būvzinātņu fakultātes studiju programma “Ainavu arhitektūra”