Pārlekt uz galveno saturu

Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkurss

Vairākus gadus pēc kārtas LLU sadarbībā ar Zemgales Plānošanas reģionu un Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centru organizē Zemgales reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursu – konferenci, kas pulcē ap 200 skolēnu no visas Zemgales. Tā ir kļuvusi par gadskārtēju un skolēnu vidū gaidītu notikumu, kurā savus izstrādātos pētnieciskos darbus aizstāvēt ierodas visu Zemgales novadu un pilsētu labākie skolēni.

Zemgales reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursa – konferences atsevišķu sekciju labākajiem un zinošākajiem skolēniem ir unikāla iespēja iestāties LLU ārpus konkursa. Izmanto savu iespēju – esi labākais un pirmais, un iestājies LLU ārpus konkursa!

Zinātniski pētniecisko darbu konkurss LLU norisināsies 16. februārī. 

Sekcijas, kuru laureātiem tiek piešķirts LLU apliecinājums par iespēju studēt ārpus konkursa valsts finansētajās studiju vietās fakultāšu studiju programmās:

Sekcija

Fakultāte, studiju programma

Ķīmijas

Lauksaimniecības fakultāte

Veterinārmedicīnas fakultāte

Pārtikas tehnoloģijas fakultāte

Bioloģijas

Lauksaimniecības fakultāte

Veterinārmedicīnas fakultāte

Zemes zinātnes

Lauksaimniecības fakultāte

Vides un būvzinātņu fakultātes studiju programma “Zemes ierīcība un mērniecība”

Fizikas, astronomija

Informācijas tehnoloģiju fakultāte

Vides un būvzinātņu fakultātes studiju programma “Būvniecība”
Meža fakultātes studiju programma “Kokapstrāde”
Tehniskās fakultātes inženierzinātņu virziena studiju programmas

Matemātikas

Informācijas tehnoloģiju fakultāte

Vides un būvzinātņu fakultātes studiju programma“Būvniecība”
Meža fakultātes studiju programma “Kokapstrāde”
Tehniskās fakultātes inženierzinātņu virziena studiju programmas
Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes studiju programma “Ekonomika”

Informātikas

Informācijas tehnoloģiju fakultāte

Vides un būvzinātņu fakultātes

Tehniskās fakultātes inženierzinātņu virziena studiju programmas

Vides zinātnes

Vides un būvzinātņu fakultātes studiju programma “Vide un ūdenssaimniecība”

Socioloģijas

Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes studiju programma “Ekonomika”

Ekonomikas

Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes studiju programma “Ekonomika”

Vēstures

Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes studiju programma “Ekonomika”

Tieslietu

Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes studiju programma “Ekonomika”

Inženierzinātnes

Informācijas tehnoloģiju fakultāte

Meža fakultāte

Tehniskās fakultātes inženierzinātņu virziena studiju programmas

Māksla

Tehniskās fakultātes studiju programma “Dizains un amatniecība”

tikai sadaļā Ainavu arhitektūra – Vides un būvzinātņu fakultātes studiju programma “Ainavu arhitektūra”