Pārlekt uz galveno saturu

LOSP eksperti iesaistās studiju programmu pilnveidē

Turpinoties LLU studiju programmu pilnveidei un augstākās izglītības kvalitātes paaugstināšanai, darbu universitātē sākuši astoņi Latvijas tautsaimniecības nozaru eksperti no Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes (LOSP). Viņi septembra sākumā tikās pirmajās darba grupās kopā ar LLU studiju programmu direktoriem un fakultāšu dekāniem.

LOSP ir biedrība, kas apvieno valsts mēroga ražotāju un pārstrādātāju nevalstiskās organizācijas, kas aptver visu Latvijas teritoriju un visus ražošanas sektorus. Tādējādi LLU studiju programmu pilnveidi LOSP pārstāvji ir kompetenti īstenot trijos studiju virzienos: 1. ražošanā un pārstrādē; 2. lauksaimniecībā mežsaimniecībā, zivsaimniecībā veterinārmedicīnā un pārtikas higiēnā; 3. vadībā, administrēšanā un nekustāmo īpašumu pārvaldībā. Kopumā viņu iesaiste plānota 19 dažāda līmeņa studiju programmās, no kurām lielākā daļa ir LLU tradicionālās programmas lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, veterinārmedicīnā un citās.

Taču universitāte sagaida ekspertu viedokli arī par studiju programmām dizainā un amatniecībā, lauksaimniecības un pārtikas biznesa vadīšanā, kuru īstenošana sākta salīdzinoši nesen un pirmie studenti vēl nav izgājuši pilnu studiju programmas ciklu.

LOSP pārstāvji savu darbu noslēgs oktobra beigās, kad arī būs zināmi viņu secinājumi un ierosinājumi, kurus studiju programmu direktori ņems vērā, sagatavojot programmas starptautiskajai akreditācijai. Daļai studiju programmu akreditācija sāksies jau 2020. gadā.

Paralēli nozares pārstāvju iesaistei šogad studiju programmu pilnveidei priekšlikumus gatavo arī zinātnisko institūciju pārstāvji un ārvalstu eksperti, tādējādi nodrošinot dažādu viedokļu apmaiņu un labākās pieredzes apkopojumu.

Nozaru pārstāvji piesaiste studiju programmu pilnveidē norisinās Eiropas Sociālā fonda projekta “Latvijas Lauksaimniecības universitātes pārvaldības pilnveide” (8.2.3.0/18/A/009) ietvaros un tā ir viena no projekta aktivitātēm. Projekts sākts 2018. gada septembrī un noslēgsies 2021. gada augustā. Tā mērķis ir pilnveidot LLU studiju programmu satura kvalitāti un, efektīvi izmantojot pieejamos resursus, nodrošināt labāku augstākās izglītības institūcijas pārvaldību un vadības personāla kompetenču un prasmju paaugstināšanu. Projekta īstenošanai paredzēts kopējais finansējums 1 059 598.00 EUR apmērā.

logo
Pievienots 09/09/2019