Pārlekt uz galveno saturu

Studiju un studējošā kredīts

Studiju kredīts - studiju maksas segšanai.

Studējošā kredīts -  līdzekļi studenta ikdienas vajadzībām studiju laikā (tikai pilna laika studentiem).

Uz kredītu saņemšanu var pretendēt studējošie - Latvijas Republikas pilsoņi un personas, kurām ir Latvijas Republikas nepilsoņa pase, kā arī citu Eiropas Savienības valstu pilsoņi, kuriem izsniegta reģistrācijas apliecība vai patstāvīgās uzturēšanās apliecība -, kuri ir imatrikulēti Latvijas augstākās izglītības iestādes akreditētā un licencētā studiju programmā studijām grāda vai kvalifikācijas iegūšanai .

Informācija par kredītiem - 

 „ Noteikumi par studiju un studējošo kreditēšanu studijām Latvijā no kredītiestāžu līdzekļiem, kas ir garantēti no valsts budžeta līdzekļiem”( LR MK noteikumi  Nr. 231 ) .

 

 

Informāciju par studiju un studējošā kredītu var iegūt: 

LLU Studiju centrā, Jelgavas pilī, 178. telpā

tālr. 63005681

e-pasts: dace.gutmane@llu.lv

LR IZM Studiju un zinātnes administrācijā