Pārlekt uz galveno saturu

Mācību un pētījumu saimniecība "Vecauce"

Vecauces pils

LLU mācību un pētījumu saimniecībā "Vecauce" norisinās augstskolas pētnieku zinātniskie izmēģinājumi un studentu praktiskie darbi, ražošanas un mācību prakses lauksaimniecības zinātnēs.

Šobrīd saimniecība darbojas šādos virzienos:

1. Daudznozaru saimnieciskā ražošana - lopkopība, augkopība, biogāzes ražošana, augļkopība, mežizstrāde, kokapstrāde,galdniecība, pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem (transporta pakalpojumi, telpu īre banketiem un semināriem u.c., ēdināšanas pakalpojumi, komunālie pakalpojumi);

2. Studentu apmācība un konsultatīvā darbība;

3. Zinātniskā pētniecība.

SIA LLU MPS "Vecaucē" kopš 1998. gada visu fakultāšu un specialitāšu studenti apgūst studiju kursu "Praktiskā lauku saimniecība". Pirmā kursa studenti 1. vai 2. semestrī studē saimnieciskās darbības plānošanas un saimniecības darbības organizācijas pamatus daudznozaru saimniecībā. Iepazīstas ar dažādu nozaru funkcionēšanu, savstarpējo saistību, ražošanas tehnoloģiskajiem procesiem un lauksaimniecības vadību. Pavasarī mācību prakses iziet Veterinārmedicīnas un vasarā Lauksaimniecības un Lauku inženieru fakultātes studenti.

MPS "Vecauce" dod iespēju LLU studentiem, maģistrantiem un doktorantiem veikt pētījumus bakalaura, maģistra un doktora darbu izstrādei, kā arī nodrošina firmu pasūtījumu izpildi šķirnes , augu aizsardzības līdzekļu, minerālmēslu un audzēšanas tehnoloģiju izpētes izpildei.

Detalizēta informācija par MPS "Vecauce".